VD Brno

Informační leták VD Brno

Historické fotky z výstavy Prygl story

Základní údaje:

Nádrž:VD Brno
Tok:Svratka, km 56,19
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:výroba el. energie ve špičkové vodní elektrárně, snížení povodňových průtoků, rekreace a vodní sporty, plavba, rybářství
Uvedení do provozu:1940

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:2,082 mil. m³
Hladina stálého nadržení:219,00 m n.m.
Zásobní prostor:13,020 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:229,08 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:2,600 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:230,08 m n.m.
Celkový objem:17,702 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:betonová gravitační
Kóta koruny:232,50 m n.m.
Šířka koruny:3,00 m
Délka hráze v koruně:120,0 m
Výška hráze nade dnem:23,50 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:1 × 2000 mm
Provozní uzávěr:segment
Kapacita při max. hladině:48,5  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:korunový, hrazený – tabule
Počet polí x délka přelivu:3 × 7,0  m
Kóta přelivu:225,88  m n.m.
Kapacita při max. hladině:366  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:1 × Kaplanova vertikální
Výkon elektrárny:3,526  MW
Hltnost:18  m³/s
Provozovatel:ČEZ obnovitelné zdroje s.r.o., Hradec Králové

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-15-01-153 
Plocha povodí:1 637,68 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:7,760 m³/s
Q100 :335,000 m³/s
Q355d:2,000 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:155,000 m³/s
Minimální odtok:1,370 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-město
Obec s rozš. působností:Brno
Obec:Brno – Kníničky
Katastr. území:Kníničky

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2021