Těžba naplavenin z VD Brno

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 zaměstnanci Povodí Moravy, s.p. odtěžili z Brněnské údolní nádrže 15 tun naplavenin. Každoročně takto vytěží desítky tun naplaveného dřeva a odpadků.