Výstavba protipovodňové ochrany Kunovic může začít

Kunovice – Úpravy koryta řeky, navyšování stávajících ochranných prvků, ale také nové protipovodňové hráze a zdi, taková jsou některá z opatření, která mají ochránit Kunovice před povodněmi. Výstavbu protipovodňové ochrany (PPO) Kunovic potvrdil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák společně se starostkou Kunovic Ivanou Majíčkovou podpisy pod smlouvami upravujícími další postup ve věci výstavby PPO dne 14. 9. 2018.

Protipovodňová opatření zajistí ochranu města na průtok dvacetileté povodně a ochrání téměř 1400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím více než 190 hektarů. V chráněném území se nachází celkem 400 stavebních objektů.

Rozlivu velké vody do městské zástavby budou bránit nové protipovodňové hráze a zdi. „Tímto opatřením bude zajištěna ochrana Kunovic před průtoky v Olšavě odpovídajícími dvacetileté vodě se zohledněním možného souběhu s povodňovými stavy v Moravě. Charakterem opatření se bude jednat z části o novostavbu protipovodňových opatření. Částečně půjde o úpravu stávající stavby, kde přibližně v úseku jednoho kilometru navýšíme na pravém břehu Olšavy stávající protipovodňovou zeď.“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Povodí Moravy již dokončilo všechny kroky spojené s přípravou veřejné zakázky na tuto stavbu a tak ihned po podpisu smluv s městem může zahájit soutěž na výběr zhotovitele stavby. Termín dokončení stavby je naplánovaný na konec roku 2020, nicméně cenu bude správce povodí znát až po vysoutěžení dodavatele. „Realizací stavby PPO v Kunovicích dojde k vybudování nebo navýšení celkem téměř 5 km zdí a 1,5 km sypaných zemních hrází. Projektová příprava akce byla časově náročná, trvala více než 8 let, a to díky liniovému charakteru opatření, který má značné nároky na množství zabraných pozemků,“ doplnil Gargulák. Povodí Moravy, s.p. hodlá akci realizovat za finanční podpory Ministerstva zemědělství. Již byla podána žádost o podporu v rámci stávajícího dotačního programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“. Předpokládá se, že samotné čerpání dotačních prostředků bude probíhat z etapy navazující, tj. „Podpora prevence před povodněmi IV“. Na nákladech se bude dále podílet město Kunovice a Povodí Moravy, s. p.

„Jsem moc ráda, že po velmi náročné přípravě dojde konečně k realizaci protipovodňových opatření na řece Olšavě. Děkuji všem, kdo se na přípravě tohoto pro Kunovice tak významného díla podíleli a všem našim občanům za trpělivost. Doufám, že celá náročná stavba bude probíhat ve shodě, v pohodě a bez problémů a především s pochopením a shovívavostí našich občanů, jichž se stavba bude bezprostředně dotýkat,“ reagovala starostka města Kunovice Ivana Majíčková. 

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 17. září 2018, 13:08 štítky: protipovodňová opatření, Kunovice, PPO Kunovice, povodně,