V zasažených oblastech dochází k vzestupům hladin

Přes naše území pokračuje fronta s vydatnými srážkami, především bylo zasaženo území Beskyd a Zlínska, Vsetínsku. Na tomto území byly naměřeny za posledních 6 hodin nejvyšší srážky v Brumově 44 mm, Vsetín 43 mm, Valašská Senice 40 mm. 

V reakci na tyto další srážky dochází v zasažených oblastech na vodních tocích k vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. Dle předpovědí se budou i nadále vyskytovat vydatné srážky, které by měly zítra v odpoledních hodinách ustávat. Během odpoledne došlo k dosažení 3. SPA na Senici, Veličce a Vsetínské Bečvě

S ohledem na situaci bude docházet k vzestupům hladin podle zasaženého území. Na tocích, kde již došlo k odeznění srážek, dochází ke kulminaci a k poklesu průtoku. Na těchto tocích může ještě dojít k pozastavení poklesu nebo k opětovnému vzestupu hladin v důsledku přechodu další srážkové fronty přes toto území. Na Vsetínské Bečvě a Bečvě bude vlivem dotoku docházet k dosažení stupňů povodňové aktivity, v profilu Jarcová a Teplice lze očekávat až 3. SPA, níže po toku 2. SPA. 

Na tocích, kde se ještě vyskytnout vydatné srážky budou většinou dosaženy 2. SPA, na menších tocích i 3.SPA. Během zítřka vlivem dotoků budou stoupat toky v dolních částech povodí s dosažením 1. SPA (např. Morava). 

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Povodí Moravy, s. p. je v trvalém kontaktu s dotčenými povodňovými orgány, během dne zasedaly povodňová komise Vsetína, Vizovic a Valašského Meziříčí. Připravovaly se zasedání povodňových komisí v Hranicích a Kelči. Během dne byly prověřeny stavby na vodních tocích s důrazem jejich zabezpečení před povodní.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 22. května 2019, 19:03 štítky: povodně,