Provoz srážedel fosforu finančně podpořil Olomoucký kraj i obce v okolí Plumlovské přehrady

Projekt Povodí Moravy, s. p. s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov podpořili v letošním roce celkovou částkou téměř 300 tisíc korun Olomoucký kraj a šest obcí v okolí nádrže. Poskytnuté dotace jsou stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady.

Srážedlo, které se dávkuje na přítocích do nádrže, omezuje přísun živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou.

Poskytnuté dotace v roce 2021:

poskytovatel dotace

výše poskytnuté dotace

Olomoucký kraj

100 000 Kč

Plumlov

73 021 Kč

Prostějov

50 000 Kč

Mostkovice

30 000 Kč

Lipová

22 328 Kč

Malé Hradisko

11 346 Kč

Stínava

4 733 Kč

celkem

291 428 Kč

I přes účinnost těchto opatření ovlivňuje kvalitu vody v nádrži v letošním roce více faktorů. V letošním roce to byla kromě vnosu znečištění do nádrže i nepříznivá hydrologická situace a nízké přítoky vody v průběhu letních měsíců. V srpnu tak Krajská hygienická stanice (KHS) vyhlásila na vodní nádrži Plumlov zákaz koupání. Kvalita vody se pak před koncem sezóny mírně zlepšila. Bez srážení živin na přítoku by k masovému rozvoji toxických sinic docházelo o řadu týdnů dříve, stejně jako na ostatních vodních nádržích zatížených živinami z odpadních vod.

Povodí Moravy, s. p. se na udržení dobré kvality vody ve VD Plumlov podílí po odborné i provozní stránce. Zaměstnanci státního podniku zajišťují chod a servis srážecích stanic a také zajišťují dohledové centrum. Součástí opatření je i podrobný monitoring kvality vody a to pro nastavení celého systému, tak k vyhodnocení jakosti vody. Celkové náklady Povodí Moravy, s. p. překračují ročně částku 100 tis. Kč. 

Povodí Moravy, s. p. realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. V letošním roce dokončilo také těžbu sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí vodní nádrže Plumlov a vysazením rostlin v sedimentační zdrži vytvořilo ojedinělou kombinaci vodního a mokřadního biotopu, který se podílí na filtraci přitékající vody do nádrže.

Opatření jako srážení fosforu, zachytávání sedimentů a spláví nornou stěnou na Podhradském rybníce mají pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži. Před jejich realizací byl zákaz koupání na VD Plumlov vyhlašován často již v průběhu července. Rozhodující vliv na kvalitu vody v nádržích však vždy má její množství, teplota a především míra znečištění.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 1. prosince 2021, 14:55aktualizováno 10. prosince 2021, 12:37