Převod správy drobných vodních toků

V rámci integrace správy vodních toků v České republice přechází na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ke dni 1. 1. 2011 správa drobných vodních toků, doposud vykonávaná Zemědělskou vodohospodářskou správou, jako organizační složkou státu, do správy státních podniků Povodí a státního podniku Lesy České republiky.

V oblasti povodí Dyje a v oblasti povodí Moravy, kde správu drobných toků do 31. 12. 2010 vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, bude od 1. 1. 2011 vykonávat správu státní podnik Lesy České republiky (30 % celkové délky drobných vodních toků) a Povodí Moravy, s.p. (70 % celkové délky drobných vodních toků).

Zemědělská vodohospodářská správa v podobě tzv. "zbytkové organizace" s omezeným předmětem činnosti a s omezenou majetkovou skladbou bude nadále vykonávat zejména správu hlavních odvodňovacích zařízení a provoz souvisejících čerpacích stanic.

Veškeré další informace spojené s výše uvedenou změnou správy drobných vodních toků lze získat rovněž na adrese:

Povodí Moravy, s. p.

úsek generálního ředitele

Dřevařská 11

601 75 Brno

tel.: 541 637 111

Informaci k převodu správy drobných vodních toků naleznete zde:

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 23.11.2010 Čj. 33475/2010 - 1. etapa

Opravné usnesení Ministerstva zemědělství ze dne 16.12.2010 Čj. 37256/2010

Seznam drobných vodních toků, které přecházejí do správy PM, s.p. k 1.1.2011 - 1.etapa

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 21.12.2010 Č.j. 35935/2010 - 2. etapa

Seznam drobných vodních toků, které přecházejí do správy PM, s.p. k 1.1.2011 - 2.etapa

publikováno 3. ledna 2011, 14:52aktualizováno 13. ledna 2012, 18:07 štítky: ZVHS, správa toků, převod,