Přemnožení sinic brání srážení fosforu a aerační věže

Brněnskou údolní nádrž čeká v nejbližších dnech spuštění opatření proti rozvoji sinic. Povodí Moravy, s.p. na začátku května zahájí dávkování síranu železitého na přítoku Svratky do nádrže a provoz aeračních věží.

„Potápěči postupně vztyčili do provozní polohy všech 20 aeračních věží, které mají za úkol zajistit provzdušnění vodního sloupce v Brněnské vodní nádrži. Na přítoku pak 2. května zahájíme srážení fosforu pomocí dávkování síranu železitého. Provzdušňování a srážení fosforu představuje vysoce účinnou metodou odbourání fosforečnanů, které jsou limitující živinou pro sinice,“ popisuje opatření proti sinicím generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Ročně přiteče do Brněnské přehrady více než 30 tun fosforu, z čehož více než 70 procent má původ na posledních třinácti kilometrech řeky Svratky. Právě neškodný síran železitý fosfor vysráží a hlavní živina pro sinice se tak do nádrže dostane jen v minimálním množství. Díky aeračním věžím se do vody dostane více kyslíku, který sinicím zhoršuje podmínky pro rozmnožování. Tato opatření umožnila po všechny rekreační sezóny zabezpečit požadovanou kvalitu na všech koupacích místech Brněnské údolní nádrže.

Vodohospodáři síran do nádrže dávkují v rámci projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, jehož cílem je snížení množství dusíku a fosforu ve vodní nádrži. Opatření ke zvýšení kvality vody provádí Povodí Moravy, s. p. na Brněnské údolní nádrži od roku 2009. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 28. dubna 2016, 16:11aktualizováno 1. listopadu 2017, 13:51 štítky: aerační věže, aerace, síran železitý, VD Brno, sinice,