Povodí Moravy zahájí rekonstrukci VD Letovice

Povodí Moravy, s. p. na konci srpna zahájí rekonstrukci VD Letovice. Rekonstrukce zajistí nejen zlepšení protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti vodního díla, ale také odstranění sedimentů ze dna nádrže. Nezbytným předpokladem pro zahájení rekonstrukce VD Letovice bylo dokončení rekonstrukce VD Boskovice tak, aby vždy alespoň jedna z těchto nádrží mohla zajišťovat ekologické nadlepšování průtoků ve Svitavě v období sucha.

Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu. Kvůli pracím dojde ke snížení hladiny v nádrži, které navíc umožní prohlídku, opravu návodního líce hráze a především těžbu sedimentů. „Rekonstrukci hráze vodní nádrže Letovice zahájíme na přelomu srpna a září, hlavní stavební práce pak proběhnou po snížení hladiny vody v nádrži, kterou zahájíme v září. Současně s tím jsme připravili projekt odstranění sedimentu. Ihned po dokončení veřejného výběrového řízení na zhotovitele prací jsme začali připravovat podrobný harmonogram prací,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Od září Povodí Moravy začne postupně snižovat hladinu v nádrži tak, aby ještě během podzimu mohly odstartovat stavební práce na hrázi, bezpečnostním přelivu, spadišti, odběrné věži a příprava na těžbu sedimentů. Ty nejenže snižují objem vody v nádrži, ale mají také nepříznivý vliv na kvalitu vody zejména v letních měsících. „V září začneme zvolna poklesávat s hladinou vody v nádrži, odpouštění na kótu 347 metrů nad mořem potrvá přibližně 40 dní. První stavební úkony jsou navázány na snížení hladiny, a proto ještě během října a listopadu začneme bourat nadzemní část přelivné zdi a dno spadiště. Zahájíme sanace povrchu odběrné věže a vybudujeme provizorní přístupové cesty na konci vzdutí tak, aby na začátku příštího roku mohla začít těžba sedimentů,“ popisuje Gargulák.

Sedimenty budou vodohospodáři těžit ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce. Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců.

I přes sníženou hladinu bude vodní nádrž plnit funkci protipovodňové ochrany. „Harmonogram snižování a opětného navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, a to nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. V průběhu rekonstrukce vytvoříme dostatečný akumulační prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby v době rozebrání stávajících konstrukcí byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází VD Letovice,“ ujišťuje Gargulák. Případné nadlepšování nízkých průtoků ve Svitavě bude Povodí Moravy během rekonstrukce VD Letovice zajišťovat z VD Boskovice.

Práce, které vyžadují snížení hladiny na kótu 347 m n. m., stavbaři dokončí na počátku příštího roku. Ještě v průběhu zimy proto začne Povodí Moravy nádrž napouštět tak, aby koncem května dosáhla hladina na kótu 355 m n. m. Další stavební práce už umožní napuštění nádrže na tuto úroveň a nebudou proto překážkou pro rekreaci na nádrži, zásadní vliv bude mít pouze hydrologická situace. Těžba sedimentů nebude probíhat na plážích využívaných v době letní rekreace. Omezení se tak dotknou pouze rybolovu a jachtingu, a to jen v období od podzimu do začátku jara, kdy bude hladina snížena na úroveň 347 m n. m. 

Rekonstrukce vodní nádrže Letovice potrvá 32 měsíců a vyžádá si investici ve výši 230 mil. Kč. Rekonstrukce a modernizace vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vodních nádrží Povodí Moravy, s. p. postupně provádí i na dalších významných vodních dílech. Např. v loňském roce podobným způsobem zmodernizoval VD Boskovice a VD Koryčany. V předchozích letech rekonstrukcí prošlo VD Karolinka, VD Bystřička a VD Opatovice.

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 9. srpna 2021, 07:31aktualizováno 2. listopadu 2021, 10:36 štítky: VD Letovice, rekonstrukce vodního díla, rekonstrukce,