Den otevřených dveří na přehradách Horní Bečva, Koryčany a Landštejn

Státní podnik Povodí Moravy uspořádal u příležitosti Světového dne vody na přehradách Horní Bečva, Koryčany a Landštejn Den otevřených dveří. Světový den vody, který byl určen v roce 1993 na 22. březen Organizací spojených národů, si každoročně klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. Pokaždé nese Světový den vody jinou myšlenku, letos je tématem ,,Mezinárodní rok vodní spolupráce" se sloganem: Vody není nekonečně – užívejme společně.

Přehrada Horní Bečva , která je hojně využívána v letním období k rekreaci, včetně rybaření, patří vzhledem ke své poloze ve vyšší nadmořské výšce (560 mn.m.) dlouhodobě z hlediska kvality vody k dobře hodnoceným přehradám.

O pořádání Dne otevřených dveří na přehradě Horní Bečva ve dne 23.3.2013 byla veřejnost informována zejména prostřednictvím internetu na stránkách Povodí Moravy,s.p. Prohlídky vodního díla byly zaměřeny na laickou veřejnost, nebyly zdůrazňovány složité odborné záležitosti ani přesné technické údaje. Účastníci prohlídek obdrželi nový letáček se základními údaji o VD, který byl při této příležitosti vydán.

Návštěvníci měli možnost si prohlédnout jednotlivé části vodního díla, především věžový objekt spodních výpustí včetně MVE, který byl dokončen v roce 2006, dále bezpečnostní přepad, hráz a uklidňovací bazén pod hrází. V průběhu prohlídky byl podán výklad k jednotlivým objektům, historii VD a jeho minulému i současnému provozu.

I přes mrazivé počasí, poměrně neobvyklé na první jarní víkend, navštívilo přehradu v rámci Dne otevřených dveří téměř 300 lidí

Přehrada Koryčany byla postavena v padesátých letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl. Hráz je sypaná z různých materiálů, což byla v povodí Moravy dosud nepoužitá konstrukce. Tyto a další informace si přišlo poslechnout na Den otevřených dveří přes 100 lidí. 

Vodárenskou nádrž Landštejn navštívilo téměř 200lidí. Návštěvníci si prohlédli celou injekční chodbu, segmentové uzávěry, vývar a celou hráz. Hrázní provedli sedm skupin vždy po hodině, jedna prohlídka trvala 40 – 50 minut, podle počtu dotazů. Všichni návštěvníci odešli nadšeni z možnosti prohlídky jinak pro veřejnost uzavřeného vodního díla. 

Den otevřených dveří výrazně přispěl k informovanosti široké veřejnosti o přehradách i o činnosti Povodí Moravy, s.p. Návštěvníci si spolu s dojmy z prohlídky odnesli i propagační materiály týkající se jednotlivých vodních děl.  

publikováno 14. března 2013, 07:03aktualizováno 27. března 2013, 09:38 štítky: Koryčany, Landštejn, Horní Bečva, exkurze, den otevřených dveří, Světový den vody, přehrady,