Povodí Moravy kácí nebezpečné dřeviny v korytě řeky Desné

Pracovníci Povodí Moravy, s.p. kácí dřeviny, které by mohly bránit průtoku vody korytem řeky Desné. Práce začaly už loni v listopadu a hotovy by měly být v roce 2015. Investice za 1,1 miliónu korun zvýší průtočnost koryta a zmenší riziko povodní.

LOUČNÁ NAD DESNOU – První etapu kácení zahájili vodohospodáři loni v listopadu přímo v katastru Loučné nad Desnou, kde na úseku dlouhém 6,5 km jeho zaměstnanci pokáceli 95 stromů, především olší a vrb, o průměru 10 až 20 cm a dalších 350 m2 keřů a drobnějších dřevin o průměru do 10 cm. Přibližně ve stejnou dobu zahájila dodavatelská firma práce na dalším úseku toku o délce 2,2 km v k.ú. Vikýřovice od Penzionu Jirsák proti proudu po jez Červený dvůr.

„Práce probíhají nepřetržitě a měly by skončit na přelomu ledna a února. Na tomto kratším úseku je potřeba vykácet až 353 stromů převážně o průměru 10 až 20 centimetrů a zhruba 840 metrů čtverečníchkeřů a náletových dřevin,” uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík. Kácení bude pokračovat také v příštích letech. A to vždy v období od září do konce února (kvůli ochraně zvláště chráněných druhů živočichů). Skončit by mělo až v roce 2015 s tím, že je třeba vyčistit ještě dalších 14 kilometrů břehů. Celá investice v úseku dlouhém 23 kilometrů je odhadována na 1,1 miliónu korun.

Vytipované stromy a keře brání zvýšeným průtokům v řece a jsou potenciálně nebezpečné. Po katastrofální povodni, která se prohnala údolím řeky Desné v Jeseníkách v červenci 1997, Povodí Moravy, s.p. zprůtočnilo zdevastované koryto a provedlo na něm opravy v intravilánech obcí. „Po povodních 1997 jsme řeku vyčistili od polámaných a splavených stromů a břehy opevnili těžkým kamenným záhozem,“ popsal ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. 

Dále vysvětlil, že přirozený porost v průtočném profilu Desné se po letech znovu nepatřičně obnovil z pozůstatků kořenového systému původních stromů a náletem semen z okolí. Povodňové průtoky, které způsobily nezanedbatelné škody na korytě toku, pak zasáhly Desnou i v letech 2006 a 2007.

Čištění od nežádoucích stromů a keřů, které omezují průtočnost a kapacitu koryta řeky, doprovází na Desné aktuálně ještě další investiční akce. V závěru roku 2012 byla dokončena sanace kaveren a spár opěrných zdí na Hučivé Desné – od nultého po druhý říční kilometr. Tato oprava koryta nakonec stála 591.000 Kč. Loni v listopadu pak dodavatelská firma začala pro Povodí Moravy, s.p. opravovat dva jezy a dva kamenné stupně na Desné v k.ú. Kociánov. „Práce, které konkrétně zahrnují například opravy přelivů, rybochodů, vývarů, opětných zdí a záhozů poškozených velkou vodou, skončí letos v květnu a vyžádají si náklady ve výši dvou miliónů korun,“ uzavřel David Fína.

publikováno 16. ledna 2013, 13:56aktualizováno 24. ledna 2013, 08:04 štítky: Desná, kácení stromů, úprava koryta, ochrana před povodněmi,