Povodí Moravy dokončilo opravy památkově chráněného jezu

Povodí Moravy, s. p. dokončilo rozsáhlé opravy kamenného jezu ve Znojmě. Práce trvaly tři měsíce a oblekovickému jezu přinesly prodloužení životnosti, zajištění stability, bezpečného provozu a navrácení jedinečné krásy. Jez je totiž současně kulturní památkou.

Opravy jezového tělesa a zavazujících křídel odstartovaly na konci září a vzhledem ke konstrukci jezu probíhaly po třetinách. Jedná se totiž o nemanipulovatelný jez, u kterého není možné vypustit jezovou zdrž, všechny práce tak musely probíhat za plného průtoku. Opravované části proto museli dělníci nejdříve zajímkovat a odčerpat z nich vodu, aby se k jezu dostali. „Oprava dopadla na výbornou a to i přesto, že se jedná o kulturní památku, jejíž oprava probíhala za plného provozu. Stavbu jsme převzali v řádném termínu bez vad a nedodělků. Opravený jez tak může nadále plnohodnotně plnit svoji funkci a navíc dokládat svědectví o schopnostech a důmyslnosti našich předků při stavbě vodních děl,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Jez Oblekovice na Dyji je 96 m dlouhý jez s pevnou kamennou konstrukcí. Samotná oprava spočívala v odstranění paty jezu, očištění jezového tělesa a založení nové paty jezu. Současně s tím Povodí Moravy, s. p. vyměnilo trámový rastr včetně trámu přelivné hrany i jeho ukotvení. Dělníci dále vyplnili nátrže, doplnili kámen v kavernách přelivné plochy i kamenný zához v podjezí. Současně s tím došlo i na přespárování levobřežní zdi. Kvůli opravě byl dočasně odstraněný sjízdný prvek pro vodáky, avšak během dokončování oprav ho dělníci nainstalovali na původní místo.

Oprava kulturní památky si vyžádala náklady v hodnotě přibližně 12 mil. Kč. Poslední komplexní opravy oblekovického jezu proběhly v 70. letech minulého století.

Jez Oblekovice představuje historické technické vodní dílo, jedno ze soustavy jezů na řece Dyji sloužící pro zdejší mlýny. Jedná se o tzv. vzdouvací dílo pro náhon v Nesachlebech. Památkově chráněný je od roku 1958. Jez se nachází přibližně dva kilometry po proudu řeky Dyje od jezu u Louckého kláštera ve Znojmě. Jez je nízký, pevný, situovaný v oblouku ve směru vodního toku. Těleso jezu i podjezí tvoří kamenný zához, přelivná plocha jezu je tvořena plochými kameny, práh jezu je vybudován z kamene. Jez patří k nejstarším jezům v povodí řeky Dyje.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 11. ledna 2019, 07:18aktualizováno 11. ledna 2019, 07:22 štítky: jezy, Oblekovice, Dyje, závod Dyje,