Hladina Bečvy jde dolů

V průběhu dne ještě přes nasycené území přecházely srážky s úhrny do 10 mm, především v oblasti Beskyd. Za posledních 6 hodin byly nejvyšší srážky zaznamenány ve Valašském Meziříčí 8 mm, v Karolínce 6 mm, v Bystřičce 5 mm a ve Vsetíně 4 mm. 

Na tocích v Beskydech dochází ke stagnacím, případně k poklesům průtoků. Hladina Bečvy v Teplicích nad Bečvou v 20:00 klesla na úroveň 1. SPA. V tuto chvíli je dosažený 2. SPA na Bečvě v Dluhonicích. I zde hladina klesá a od dnešního rána se snížila o více než o 60 cm. Řízenou manipulací na vodních nádržích jsou 2. SPA dosaženy pod vodními díly Bystřička a Karolinka. Vlivem dotoků stoupají postupně hladiny v dolních úsecích, především na řece Moravě, kde byl zatím dosažen 1. SPA. 

V průběhu dnešního večera by měly srážky na našem území ustávat. Na tocích v Beskydech předpokládáme postupné snížení průtoků. V dolní části řeky Moravy pod soutokem s Bečvou může dojít při kulminaci k dosažení až 2. SPA. 

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Retenční prostory nádrží uvolňujeme a nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat v případě pokračujících srážek i další povodňové průtoky. 

Název VD

Vodní tok

Naplněnost vodní nádrže (celkem) *

Celkový objem

Přítok

Odtok

Neškodný odtok

 
 

zaplněný

volný

 

mil.m3

%

mil.m3

%

mil.m3

m3/s

m3/s

m3/s

 

Luhačovice

Luhačovický p.

1,126

42

1,574

58

2,700

0,811

0,514

10

 

Ludkovice

Ludkovický p.

0,592

86

0,098

14

0,690

0,620

0,501

6,7

 

Bojkovice

Kolelač

0,814

84

0,151

16

0,965

0,399

0,358

6

 

Slušovice

Dřevnice

8,933

90

1,016

10

9,949

1,660

4,180

22

 

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

0,413

62

0,252

38

0,665

3,607

3,790

15

 

Bystřička

Bystřička

2,080

45

2,500

55

4,580

14,700

17,500

20

 

Karolínka

Stanovnice

6,843

93

0,552

7

7,395

5,094

7,032

25

 

Vír

Svratka

48,820

87

7,370

13

56,189

21,400

3,030

55

 

* naplněnost je vztažena k maximální hladině nádrže, tedy včetně objemu retenčního prostoru.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 23. května 2019, 20:51 štítky: povodně,