Den otevřených dveří na přehradách Koryčany, Karolinka a Hubenov přilákal téměř tisícovku návštěvníků

Státní podnik Povodí Moravy uspořádal u příležitosti Světového dne vody na přehradách Koryčany, Karolinka a Hubenov den otevřených dveří. Akce na jednotlivých vodních dílech se konala v sobotu 22. března a zájemci mohli nahlédnout i do vnitřních prostor vodních děl.

Nedávno zrekonstruovanou vodárenskou nádrž Karolinka, která patří dlouhodobě z hlediska kvality vody k nejlépe hodnoceným přehradám v České republice, navštívilo téměř 700 lidí. Prohlídky vodního díla byly zaměřeny především na širokou veřejnost, účastníci obdrželi letáček se základními údaji o vodárenské nádrži, který byl při této příležitosti vydán. Návštěvníci si prohlédli jednotlivé části vodního díla, především nedávno zrekonstruovanou hráz, ale i strojovnu regulačních uzávěrů a malou vodní elektrárnu. K nejzajímavějším částem prohlídky patřil vstup do stísněných prostor štoly spodních výpustí a dolní strojovny ve věžovém objektu.

Přehrada Koryčany byla postavena v padesátých letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl. Hráz je sypaná z různých materiálů, což byla v povodí Moravy dosud nepoužitá konstrukce. Tyto a další informace si přišlo poslechnout na den otevřených dveří přes 200 lidí.

Vodárenská nádrž Hubenov na Maršovském potoce patří mezi díla, která byla postavena ve druhé polovině minulého století k zajištění dostatku vody pro Jihlavsko. V sobotu ji navštívilo přes 70 lidí, kteří se od průvodce dozvěděli, že denně odtud proudí přes moderní úpravnu v Hosově 8,5 až 10,5 tisíc kubíků vody.

Den otevřených dveří výrazně přispěl k informovanosti široké veřejnosti o přehradách i o činnosti Povodí Moravy, s.p. Návštěvníci si spolu s dojmy z prohlídky odnesli i propagační materiály týkající se jednotlivých vodních děl.

publikováno 24. března 2014, 14:13aktualizováno 24. března 2014, 15:12 štítky: den otevřených dveří, světový den vody, karolinka, hubenov, koryčany,