Voda v brněnské nádrži je stále vhodná ke koupání

Voda ve všech pěti přírodních koupalištích brněnské přehrady je v pořádku a je vhodná ke koupání. Vyplynulo to z analýzy pondělních odběrů vody, které provedla Krajská hygienická stanice. Dobrou kvalitu vody po celou koupací sezónu pomáhá již osmým rokem udržovat provoz aeračních věží a ošetřování přitékající vody. 

Výsledky pondělních rozborů dokazují, že hodnoty sinic a chlorofylu jsou nízké a voda je tak stále vhodná ke koupání pouze se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Po celou letošní sezónu byla kvalita vody hodnocena známkami 1 nebo 2 (z pětibodové škály hodnocení). „Současné nízké přítoky a vysoké teploty, které nás provázejí po celé léto, jsou pro kvalitu vody v nádrži důležitými faktory, které ji mohou negativně ovlivnit. Hodnocení vody v přírodních koupalištích tak nejlépe vypovídá o výsledcích opatření, která jsme zavedli,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Provzdušňovací systém v kombinaci se síranem železitým, který je pro člověka zcela neškodný, vytváří takové prostředí, které brání masívnímu rozvoji nepříjemných sinic. Kromě zmíněných dvou opatření zajišťuje Povodí Moravy také sledování ukazatelů jakosti vody (např. fyzikálně-chemické ukazatele, složení fytoplanktonu a zooplanktonu), čtyřikrát ročně provádí monitoring sedimentů a dvakrát ročně provádí analýzu ryb.

„Vodní nádrž je ale živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikostí přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. Rozvoji sinic v období sucha, jako v letošním roce, horka a při znečištění přitékající vody nelze zabránit. Přesto se Povodí Moravy daří dosáhnout svými dílčími opatřeními vyšší kvality vod,“ dodává Gargulák. Odborníci na problematiku tlumení výskytu sinic ve vodě se shodují, že pro účinnost prováděných opatření je nezbytné omezit další přísun živin do vody, odkanalizovat všechny obce na přítoku a čistit odpadní vody s eliminací fosforu. Prováděná opatření na odbourávání fosforu na přítoku do nádrže se jen snaží nahrazovat ta opatření, která by měla provádět obce na čističkách odpadních vod. Nikdy však vyčištění odpadních vod na třístupňové ĆOV plně nenahradí.

Opatření jsou součástí projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013-2017“, jehož cílem je snížení eutrofizace povrchových vod v přehradě.

Projekt je financován z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Moravy a z dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Opatření ke zvýšení kvality vody provádí Povodí Moravy, s. p. na Brněnské údolní nádrži od roku 2009. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 31. srpna 2017, 12:30aktualizováno 1. listopadu 2017, 13:53 štítky: Brněnská přehrada, koupací vody, kvalita vody,