V Uherském Hradišti hodnotili činnost Baťova kanálu

Uherské Hradiště, 18. 10. 2016 – Jedna z nejvýznamnějších turistických atrakcí ve Zlínském a Jihomoravském kraji bude opět slavit úspěšný konec sezóny. Příznivé letní počasí přilákalo na Baťův kanál desetitisíce návštěvníků, jejich počet každoročně narůstá. Zhodnocení fungování vodní cesty v uplynulých letech a koncepce rozvoje Baťova kanálu byla předmětem jednání, na kterém se v půlce října sešli zástupci Povodí Moravy, Státní plavební správy i obcí.  

„Cílem setkání, které inicioval státní podnik Povodí Moravy, bylo shrnutí činnosti Povodí Moravy a zejména provozu Vodní cesta na Baťově kanále v uplynulých letech a informace o koncepčních rozvojových plánech Povodí Moravy na této vodní cestě. Jedním z projednávaných bodů byla i v současnosti projednávaná Koncepce vodní dopravy České republiky rozšiřující možnosti podniků Povodí jako správců vodních cest,“ prozrazuje téma jednání Pavel Cenek, ředitel závodu Střední Morava PM, který Baťův kanál spravuje. 

Během jednání ředitel Pavel Cenek apeloval na vzájemnou informovanost, spolupráci a koordinované jednání všech zúčastněných při rozvojových všech souvisejících aktivitách. Současně požádal přítomné o zaslání námětů i připomínek ke stávající situaci. 

Koordinační schůze se uskutečnila 18. 10. 2016 v Uherském Hradišti v sídle závodu Střední Moravy za účasti zástupců provozovatelů plavby a půjčoven lodí na Baťově kanále, Státní plavební správy, o.p.s. Baťův kanál a Dobrovolných svazků obcí Jihomoravského a Zlínského kraje. Účastníci v diskusi probrali další témata související s rozvojem této moravské vodní cesty, ocenili aktivní přístup státního podniku a shodli se na nutnosti pokračování těchto jednání. 

Správcem vodní cesty je podle zákona Povodí Moravy, s.p. a všechny práce, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací provádí závod Střední Morava se sídlem v Uherském Hradišti. Tyto aktivity jsou hrazeny z vlastních prostředků státního podniku. Náklady Povodí Moravy, s.p. na udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu se každoročně vyšplhají na několik milionů korun. V roce 2015 vynaložil státní podnik na provoz a údržbu téměř 8 milionů 800 tisíc korun, v letošním roce částka zatím překročila 9 a půl milionu, přičemž jen mzdové náklady na provoz plavebních komor představují ročně částku 1,3 mil Kč..

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. října 2016, 10:28aktualizováno 21. října 2016, 10:29 štítky: Baťův kanál, Pavel Cenek,