Seminář zaměřený na rybí přechody představil pilotní projekt využití šnekových turbín

Postup prací při zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích, metodické postupy hodnocení funkčnosti realizovaných rybích přechodů, nové zahraniční přístupy, nové technologie a výzkumné projekty – to vše bylo tématem letošního V. ročníku semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích, který se konal 10. listopadu v Praze.

Zástupci Povodí Moravy, s.p. prezentovali současný stav migrační propustnosti toků na jižní Moravě, na které se velmi pozitivně odráží výsledky jejich práce. Na mnoha místech byly bariéry zcela odstraněny a na dalších byly uzpůsobeny pro umožnění migrace. „Zcela jsme odstranili dva jezy na řece Moravě a to v Kopčanech a v Lanžhotě. V povodí Vsetínské Bečvy jsme vybudovali úplně nový rybí přechod na jezu v Halenkově a na Zlínsku jsme provedli několik technických úprav nevyhovujících stupňů na balvanité skluzy, např. stupně ve Vizovicích,“ vyjmenovává poslední akce generální ředitel Jan Hodovský.

Společně s rakouskými kolegy realizovalo Povodí Moravy, s.p. také přeshraniční projekt zaměřený na možnosti zprůchodnění koryta Dyje pro rybí obsádku a to na území obou národních parků Podyjí/Thayatal. V současné době vodohospodáři pracují na dalším společném projektu, který zajistí obnovu migrační propustnosti na jezech Krejčův a Zátiší v Podhradí nad Dyjí. „Použije k tomu technologii obousměrných Archimédových šroubů, tzv. šnekovou turbínu. Jedná se o jednoduše proveditelnou a ekonomicky výhodnou metodu revitalizace vodního toku, kdy je díky optimalizovanému naváděcímu proudění umožněna migrace ryb a říčních živočichů po i proti proudu,“ upřesňuje generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Cílem semináře byla především výměna zkušeností mezi ochránci přírody a správci vodních toků. Na akci vystoupili také zahraniční hosté, např. ekolog Jan Köck na téma rakouské legislativy týkající se výstavby a parametrů rybích přechodů nebo Jon Museth, ředitel norského výzkumného ústavu NINA, ke zkušenostem s budováním rybích přechodů v Norsku. Odbornými garanty semináře byli zástupci hned několika institucí – Povodí Vltavy, s.p., Vodohospodářského rozvoje a výstavby a.s., Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 16. listopadu 2016, 12:33aktualizováno 16. listopadu 2016, 12:33 štítky: rybí přechod, migrační překážky,