Průběh rekonstrukce vodní nádrže Opatovice

Na vodním díle Opatovice pokračují stavební práce, konkrétně se jedná o odlom skály pro nové konstrukce bezpečnostního přelivu, přemostění skluzu a skluzu samotného. Následně bude na těchto stavebních objektech probíhat betonáž, která začne nejdříve v druhé polovině července 2017.

Stavební práce v rámci rekonstrukce vodního díla Opatovice jsou rozděleny do deseti objektů, např. koruny hráze, bezpečnostního přelivu, přemostění skluzu i skluzu samotného, vývaru, odpadního koryta a přitěžovací lavice. Současně proběhne modernizace zařízení technickobezpečnostního dohledu. Stavební práce započaly v březnu 2017 a ukončeny budou v roce 2019. Náklady na rekonstrukci jsou 78 mil. Kč.

Po ukončení rekonstrukce bude zabezpečení vodního díla Opatovice v souladu s nejmodernějšími požadavky na zabezpečení vodních děl stanovených vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Ty jsou v ČR velmi přísné a vděčíme jim za to, že u nás nedochází k závažným haváriím na vodních dílech.

Po dobu rekonstrukce provádí Povodí Moravy, s.p. na VD Opatovice mimořádnou manipulaci. Ta spočívá ve snížení hladiny tak, aby retenční prostor nádrže poskytnul dostatečnou ochranu pro zachycení případné povodně. Úroveň snížení hladiny bude závislá na aktuální fázi stavby. Průběh rekonstrukce neovlivní zajištění odběru vody pro skupinový vodovod Vyškov a Bučovice, odběr bude zachován v plném rozsahu. V celém průběhu rekonstrukce bude vodní nádrž sloužit svému účelu, tedy zajišťovat ochranu obyvatel před povodní, zajišťovat povolené odběry i nadlepšovat vodní tok pod nádrží v období sucha. Aktuálně přitéká do nádrže méně než 0,5 l/s, řeku Malou Hanou pod nádrží ale nadlepšujeme na 14 l/s, abychom udrželi život v řece a nedocházelo ke kyslíkovému deficitu. Nadlepšení současně umožňuje naředění vody vypouštěné do toku pod vodním dílem.

 

Fotografie pro média:

Průběh rekonstrukce VD Opatovice
Rekonstrukce VD Opatovice, bezpečnostní přeliv - 26. 6. 2017
stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

Průběh rekonstrukce VD Opatovice
Rekonstrukce VD Opatovice - 26. 6. 2017
stáhnout originál (JPG, 7 MB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 27. června 2017, 08:32aktualizováno 2. listopadu 2017, 12:30 štítky: VD Opatovice, rekonstrukce, rekonstrukce hráze, rekonstrukce vodního díla,