Projekt DANUBE FLOODPLAIN sníží povodňové riziko v povodí Dunaje

Němečtí, čeští a slovenští partneři projektu DANUBE FLOODPLAIN se dne 31. 1. 2019 účastnili jednodenního setkání zainteresovaných subjektů spojeného s workshopem zaměřeným na ekosystémové služby. Setkání se uskutečnilo v prostorách Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislavě. Na meetingu byli přítomni odborníci z řad Ministerstva zemědělství, Lesů ČR, starostové obcí, Agentury ochrany přírody a krajiny, CHKO Záhorie, Českého rybářského svazu a další. Povodí Moravy s.p. jako jeden z 22 projektových partnerů Danube Floodplain společně se třemi slovenskými projektovými partnery – Slovenský vodohospodárský podnik, štátny podnik, Výskumný ústav vodného hospodárstva a Global Water Partnership Central and Esatern Europe, zajistili organizační průběh i náplň setkání.

V dopoledních hodinách probíhalo seznámení zainteresovaných subjektů s projektem, s oblastí řeky Morava, dále byl představen návrh záplavových území na slovenské části řeky Dunaj a prezentace pilotní oblasti soutoku řek Morava a Dyje. V odpoledních hodinách se konal interaktivní workshop s tématem hodnocení ekosystémových služeb. Účastníci byli rozděleni do tří skupin dle náhodného výběru a společně pracovali na charakteristice ekosystémových služeb v dané lokalitě. Své poznatky zaznamenali na mapový podklad a pracovních listů, které budou dále zpracovávány.

Cílem setkání bylo především seznámit zainteresované subjekty s projektem, získat povědomí o jejich postoji a zpětnou vazbu vůči projektu Niva Dunaje, což se bez pochyby podařilo.

Projekt Danube Floodplain je implementovaný v rámci mezinárodní spolupráce programu Interreg-Dunajský nadnárodní program a účastní se ho celkem 22 institucí z 10 různých zemí povodí Dunaje. Jeho hlavním cílem je snížení povodňového rizika prostřednictvím záplavových území. Jedním z pilotních území je i oblast řeky Morava. Očekávanými výstupy a tedy i prostředky pro naplnění cíle jsou:

  • Příručka o renaturaci a ochraně říčních niv v povodí Dunaje, zaměřená především pro vodohospodářské pracovníky.
  • Strategické pokyny pro řízení udržitelných říčních niv Dunaje, obsahující klíčový manuál pro širší veřejnost.
  • Plán povodí Dunaje obsahující dohodnuté následné kroky k realizaci projektů v oblasti říčních niv.

Celková výše financování projektu činí 3,67 milionu EUR. Z této částky je 151 tisíc EUR určeno pro pilotní oblast řeky Moravy na území České republiky.

Bližší informace naleznete na adrese: www.interreg-danube.eu/danube-floodplain

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 28. února 2019, 13:56 štítky: Danube Floodplain, přeshraniční spolupráce,