Přehrada Letovice přilákala stovky návštěvníků

Netradiční možnost nahlédnout do zázemí přehrady Letovice využilo v sobotu 14. října přes 300 lidí. Pracovníci státního podniku Povodí Moravy zpřístupnili veřejnosti prostory vodního díla a podali odborný výklad o historii, technických parametrech a plánované rekonstrukci.

Pěkné počasí přilákalo k přehradě množství návštěvníků, celkem v pěti etapách se prohlídky zúčastnilo přes 300 zájemců. Prohlídka strojovny s rekonstruovanou malou vodní elektrárnou, štoly spodních výpustí nebo odběrné věže byla vždy doprovázena odborným výkladem. Mimo to návštěvníci hojně využívali možnost zeptat se na otázky, které je zajímají. Většinou se jednalo o technická data, zajímavosti z historie, provozu přehrady a informace o připravované modernizaci hráze.

Den otevřených dveří výrazně přispěl k informovanosti široké veřejnosti nejen o samotné přehradě Letovice ale i o dalších činnostech státního podniku Povodí Moravy.

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 16. října 2017, 14:14aktualizováno 26. října 2017, 12:13 štítky: den otevřených dveří, VD Letovice,