Povodí Moravy představilo členům ČSSI VD Skalička i PPO Olomouc

OIomouc – Povodí Moravy, s.p. přivítalo zástupce Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI). Cílem jednání bylo představení připravovaných protipovodňových opatření v Olomouci a realizace vodního díla Skalička. Akce se odehrála 14. 4. 2016 v prostorách Závodu Horní Morava v Olomouci.

Dvě významné vodohospodářské stavby se staly předmětem zájmu členů ČSSI. Povodí Moravy pozvalo stavební inženýry, aby je seznámilo s připravovanými plány v oblasti ochrany obyvatel před povodněmi i suchem. Obě dvě stavby se týkají Olomouckého kraje. Prvním je přehrada, která vyroste na řece Bečvě, další pak realizace druhé etapy protipovodňových opatření na Moravě v Olomouci. Obě stavební díla včetně dosavadních studií, plánů, výhledů technických řešení a časových harmonogramů zástupcům ČSSI představil ředitel Závodu Horní Morava Jiří Zedníček.

„Velmi si vážím zájmu členů Českého svazu stavebních inženýrů o projekty Povodí Moravy. Vzhledem k odborné zainteresovanosti publika jsme se zaměřili na technická řešení a debatu vedli na stavařské úrovni,“ popisuje setkání ředitel Závodu Horní Morava Jiří Zedníček.

Povodí Moravy, s.p. usiluje o hlubší spolupráci s ČSSI. „Rádi bychom více spolupracovali, chtěli bychom sdílet profesní informace spolupracovat například v oblasti zajištění exkurzí do významných stavebních děl,“ dodává generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Český svaz stavebních inženýrů je neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě. Svaz pořádá odborné a vzdělávací akce, konference, semináře, exkurze a diskuze, vykonává konzultační, expertizní a posudkovou činnost, spolupracuje na přípravě významných prognóz, koncepcí a spolupracuje při tvorbě legislativy pro oblast stavebnictví.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 19. dubna 2016, 17:36 štítky: ČSSI, Závod Horní Morava, Skalička, PPO Olomouc,