Povodí Moravy představí veřejnosti projekt na zprůchodnění dvou jezů v Podhradí nad Dyjí

Unikátní projekt zprůchodnění jezů v Podhradí nad Dyjí představí ve středu 21. září 2016 zástupci státního podniku Povodí Moravy veřejnosti. Setkání se uskuteční v sále hotelu Zátiší v Podhradí nad Dyjí od 17 hodin.

Projekt „ Dyje 2020/Thaya2020 - Technická opatření ke zprůchodnění jezů v Podhradí nad Dyjí“ počítá s obnovením migrační propustnosti na jezech Krejčův a Zátiší. Použije k tomu technologii obousměrných Archimédových šroubů, tzv. šnekovou turbínu. Jedná se o jednoduše proveditelnou a ekonomicky výhodnou metodu revitalizace vodního toku, kdy je díky optimalizovanému naváděcímu proudění umožněna migrace ryb a říčních živočichů po i proti proudu. „Projekt má značný ekologický význam – kromě zprůchodnění stávající překážky v toku dojde k posílení kvality rybí obsádky, zvýšení její atraktivity i biologické rozmanitosti,“ dodává generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

K zprůchodnění jezů byla vydána řada stanovisek a vyjádření. Jedním z nich je závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, že projekt neovlivní žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Opatření posuzovala například Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která projekt svým pozitivním posudkem podpořila.

Zprůchodnění jezů Archimédovými šrouby představuje pilotní projekt, který má zajistit migraci ryb mezi územím České republiky a Rakouska. Právě v Rakousku byl v roce 2011 vyroben první prototyp šnekové turbíny, který, po provedení mnoha doprovodných ekologických výzkumů, získal Rakouskou státní cenu za životní prostředí a klima 2015. Přenositelnost použitého řešení a jeho účinnost bude stanovena v rámci rozsáhlého monitoringu.

Druhotným výsledkem bude výroba elektrické energie. Vyrobená energie nebude dodávána do sítě, Povodí Moravy projekt nerealizuje s vidinou zisku za prodej energie. V současnosti státní podnik jedná se zástupci obce o bezplatném využití energie pro veřejnost (např. jako dobíjecí stanice pro elektrokola či osvětlení v obci).

Řešení je součástí společného přeshraničního projektu ATCZ 07 „DYJE 2020/THAYA 2020“. Náklady na realizaci migračního zprůchodnění dvou jezů, na realizaci monitoringu, jeho vyhodnocení a stanovení přeshraniční koncepce jsou přibližně 42 mil. Kč. Realizace projektu by mohla být zahájena v lednu 2017.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 14. září 2016, 16:11aktualizováno 14. září 2016, 16:25 štítky: rybochod, Podhradí nad Dyjí, Archimedovy šrouby,