Novou ředitelkou Závodu Dyje je Marie Kutílková

Do funkce ředitelky Závodu Dyje jmenoval generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák dosavadní vedoucí provozního úseku Závodu Dyje Marii Kutílkovou. Ve funkci vystřídala Františka Špatku, který byl dočasně pověřený vedením Závodu. „Ing. Kutílková má dostatek zkušeností a všechny předpoklady k správnému vedení závodu Dyje, před komisí u výběrového řízení prokázala nejen perfektní znalost povodí, ale také odbornost i zvládnutí komplexní problematiky vedení závodu. Přeji ji ve funkci hodně pracovních úspěchů, radost z práce a úspěšný pracovní tým, který jí bude při práci oporou,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Ing. Marie Kutílková vystudovala obor vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně. Po studiu začala pracovat u Povodí Moravy, kde postupně získávala pracovní zkušenosti na různých pracovních pozicích. Nejdříve pracovala jako dispečerka vodohospodářského dispečinku, poté působila dva roky jako úsekový technik na provozu Blansko. Posledních šest let vedla provozní úsek Závodu Dyje.

Nabídku pozice ředitele Závodu Dyje Povodí Moravy zveřejnilo na svém webu 26. 5. 2017. Ve stejný den se nabídka objevila na internetovém portálu pracovních příležitostí Jobs.cz. Lhůta pro vypracování a zaslání požadovaných podkladů byla 17 dní, tedy téměř 3 týdny. Zájem o pozici projevilo celkem šest uchazečů, ze kterých všechny podmínky výběrového řízení splnily čtyři osoby. Ty také obdržely pozvání na pracovní pohovor, který proběhnul ve dnech 12. a 13. června 2017. 

Nové vedení Povodí Moravy, s.p. klade důraz na otevřené a transparentní obsazování managerských pozic státního podniku.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 27. června 2017, 16:00aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:44 štítky: Maria Kutílková, závod Dyje,