Ministr Toman navštívil protipovodňové stavby a nádrže v povodí Moravy

V srpnu navštívil Moravu ministr zemědělství Miroslav Toman. Hlavním důvodem jeho návštěvy byla problematika vodního hospodářství. Během dvoudenní návštěvy jednal s vodohospodáři, lesáky i zemědělci. Mimo jiné navštívil vodní nádrže Vír a Nové Mlýny i města Kunovice a Olomouc, kde Povodí Moravy staví protipovodňovou ochranu.

Letošní rok dokázal, že projevem klimatické změny není pouze sucho, ale také povodně. Zmírňování důsledků obou klimatických extrémů patří k prioritám státního podniku Povodí Moravy. Právě na Moravu zavítal v srpnu na dvoudenní pracovní návštěvu ministr zemědělství Miroslav Toman, aby si ověřil plány a připravenost vodohospodářů ve vztahu k zabezpečenosti vodních zdrojů i ochraně obyvatel před povodněmi. „Pana ministra jsme přivítali na hrázi vodního díla Vír, kde jsme ho informovali o realizované opravě tohoto vodního díla a také mu představili aktuální význam vodárenské nádrže, která zásobuje část Brna pitnou vodou, ale významnou úlohu sehrála také například při červnových povodních. Dále jsme se přesunuli k Novým Mlýnům, u nichž usilujeme o navýšení zásobního prostoru, aby nádrž mohla v období sucha dodávat dostatek vody pro závlahy, zajišťovat dostatečné průtoky v Dyji a vodou zásobovat i usychající lužní lesy,“ popsal průběh návštěvy generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Druhý den následovala prohlídka dvou významných realizovaných protipovodňových staveb. Investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška provedl ministra Tomana po probíhající stavbě protipovodňové ochrany Kunovic. Nová protipovodňová opatření zde ochrání celkem 400 stavebních objektů a majetek v hodnotě 400 milionů Kč. Po přesunu do Olomouce pak měl ministr možnost zhodnotit dokončené části rozsáhlé protipovodňové ochrany Olomouce, kde Povodí Moravy již v minulém roce dokončilo náročnou stavbu mostu na ulici Komenského a v letošním roce úsek za vysokoškolskými kolejemi. Ten od jara kromě protipovodňové funkce nabízí obyvatelům Olomouce atraktivní prostředí s přístupem k řece. 

Ministerstvo zemědělství klade obrovský důraz na prevenci a zvládání jak sucha, tak povodní. Během krátké doby to byla již druhá pracovní cesta pana ministra do terénu, na níž se zajímal o přípravy a průběh významných vodohospodářských projektů našeho podniku. Jsem rád, že ministr Toman s naší prací vyslovil spokojenost. Představuje to pro nás nejen pochvalu, ale také důležitý impuls pro další práci,“ zhodnotil ministerskou návštěvu Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 4. září 2020, 10:59