Konference Vodní nádrže 2017

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, dalšími státními podniky Povodí a partnery pořádá ve dnech 3. - 4. října 2017 v Brně čtvrtý ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2017.

Konference Vodní nádrže 2017 je odborná vodohospodářská konference, která má za cíl přednést a diskutovat témata jak z oblasti vodního hospodářství (transformace průtoků v nádržích, manipulace, technické problémy nádrží), tak i z oblasti limnologie a vodárenství (zdroje a transport živin v povodí nádrží, eutrofizace, ochrana vodních zdrojů aj.).

„Vodní nádrže představují téma, ke kterému se vyjadřuje široké spektrum osob, různými zájmovými skupinami počínaje a širokou veřejností konče. Našim cílem je odborná diskuse nad vodními nádržemi optikou vodního hospodářství, limnologie i vodárenství. Málokteré téma je ve společnosti tak citlivě vnímáno, právě jako vodní nádrže, proto chceme s předními odborníky projednat, jaký je aktuální vývoj a jaké jsou perspektivy při péči o vodní nádrže, jaký je skutečný význam vodních nádrží v době sucha i za povodní a také to, jak probíhá plánování a příprava realizace nových vodních nádrží v územích s nedostupností vodních zdrojů, nebo naopak v místech, kde nejde protipovodňovou ochranu zabezpečit přírodě-blízkými opatřeními, rozlivy a je nutno přistoupit k vytvoření retenčních prostor,“ popisuje význam konference generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra životního prostředí Richarda Brabce a hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka.

 

Program

Úterý 3. října 2017

 • 7:30–9:00 Registrace
 • 9:00 Úvod konference
 •  Zástupci Povodí Moravy, s.p. a Ministerstva zemědělství ČR
 •  _________________________________________________________________________________
 • Blok č. 1: 20 let zkušeností od povodní v roce 1997
 • 9:20 Povodí Moravy dvacet let po povodni 1997 – videodokument
 • Povodí Moravy, s.p.
 • 9:40 Předpovědní povodňová služba po roce 1997, současnost a trendy pro budoucnost
 • Daňhelka J., Čekal R., Vlasák T.
 • 10:00 Rozvoj matematického modelování na Povodí Moravy, s.p., od roku 1997
 • Špatka J., Tůma A., Bíza P., Gimun V.
 • 10:20 Přestávka na kávu
 • _________________________________________________________________________________
 • Blok č. 2: Správa a funkce vodních nádrží, výhledové nádrže
 • 10:40 Jaké chtějí občané ČR vodní nádrže a kolik jsou ochotní za ně zaplatit?
 • Máca V., Ščasný M., Zvěřinová I.
 • 11:00 Příprava vodních nádrží Vlachovice a Skalička
 • Tůma A., Fína D.
 • 11:20 Současný stav předpovědní povodňové služby v povodí řeky Moravy
 • Janál P.
 • 11:40 Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data
 • Marton D., Starý M.
 • 12:00 Oběd, přestávka
 • 13:20 Funkce VD za sucha i povodní, provoz nádrží
 • Tanajewski M.
 • 13:40 Vplyv vodných stavieb Orava a Liptovská Mara na znižovanie rizika tvorby ľadochodu a srieňov
 • Caban P., Vykroč J.
 • _______________________________________________________________________________
 • Blok č. 3: Plánování v oblasti vod
 • 14:00 Jak dobře naplánovat zmírňující opatření na vodních nádržích
 • Opatřilová L.
 • 14:20 17 let Rámcové směrnice o vodě – přínos ano nebo ne?
 • Čudková K.
 •  14:40 Přestávka na kávu
 • _________________________________________________________________________________
 • Blok České fosforové platformy: Eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin 
 • 15:00 Představení České fosforové platformy
 • Duras J., Holba M., Kočí V., Kosour D.
 • 15:20 Třetí stupeň ČOV Třebíč – rok provozu
 • Foller J.
 • 15:40 Komplexní analýza emisí fosforu ze všech obcí v povodích Lomnice, Skalice, Loděnice a Želivky a jejich vliv na stav vodních útvarů
 • Rosendorf P., Fiala D., Beneš J., Duras J., Potužák J., Liška M.
 • 16:00 Historie koncentrací fosforu v nádržích Orlík a Slapy: výsledek socioekonomických změn v povodí a vývoje klimatu
 • Hejzlar J., Vystavna Y., Kopáček J.
 • 16:20 Samočistící procesy v povodí VN Švihov: rybníky a drobné vodní toky
 • Duras J., Marcel M., Boháček V.
 • 16:40 Zanášení toků a nádrží – plošné zemědělské znečištění v povodí Vltavy
 • Krása J., Dostál T., Bauer M., Jáchymová B., Devátý J.
 • 17:00 Monitoring kvality VN Jordán v Táboře – cesta od odbahnění ke srážení fosforu v povodí
 • Potužák J, Duras J., Faina R., Fišer J.
 • 17:20 Vliv dostupnosti akceptorů elektronů na biogeochemické procesy a cyklus fosforu v sedimentu
 • Jan J., Petráš D., Osafo N., Tomková I., Hubáček T., Sirová D., Borovec J.
 • 17:40 Přednáška s fotografiemi z cest
 • Petr Jan Juračka
 • 19:00 Společenský večer

Středa 4. října 2017

 • 8:30 Posterová sekce
 • _________________________________________________________________________________
 • Blok č. 5: Vliv sucha na vodní systémy a lidskou spotřebu
 • 9:00 Preference Čechů pro adaptační opatření ke zmírnění dopadů povodní a sucha:technická, přírodě blízká, nebo doprovodná opatření?
 • Zvěřinová I., Ščasný M., Martínková Z.
 • 9:20 Pozorované změny a výhled pro vodní bilanci a potřebu vody v zemědělské krajině České republiky
 • Trnka M. a kol.
 • 9:40 Vláhová bilance jako ukazatel dostupné vody v krajině
 • Rožnovský J.
 • 10:00 Modrozelená infrastruktura: naděje pro řeky, naděje pro člověka
 • Vítek J.
 • 10:20 Přestávka na kávu
 • _________________________________________________________________________________
 • Blok č. 6: Ochrana vodárenských nádrží, biomanipulace, další problémy
 • 10:40 Ochranná pásma vodních zdrojů
 • Novák J., Oppeltová P.
 • 11:00 Dynamika vyplavování pesticidních látek v povodí Čechtického potoka
 • Dobiáš J., Liška M.
 • 11:20 Dynamika fytoplanktonu vodárenské nádrže Hamry v průběhu biomanipulačních opatření
 • Kopp R., Zapletal T., Jurajda P., Adámek Z., Jurek L., Hadašová L.
 • 11:40 Vodní nádrže a vnitrozemská plavba
 • Němcová K.
 • 12:00 Závěr konference, oběd

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 27. září 2017, 11:18aktualizováno 12. října 2017, 07:27 štítky: Vodní nádrže, konference,