Jihlavu čistí kráčející bagry

Od pondělí 21.11.2016 probíhají práce na odstraňování rákosu (zblochan vodní, orobinec širolistý) a na úpravě řeky Jihlavy v Jihlavě v místní část Staré hory. Z důvodu dlouhodobých nízkých průtoků, které se pohybují kolem 0,5m3/s, dochází k zarůstání upraveného úseku řeky a ke zhoršení odtokových poměrů v nadjezí Jezuitského jezu. V tomto úseku se na obou březích nacházejí ochranné hráze s kapacitou Q100 (stoletá povodeň). Protože se jedná se o jez pevný bez možnosti manipulace, je jedinou možností, jak nežádoucí vegetaci odstranit, nasazení mobilních kráčejících bagrů.

Udržovací práce budou pokračovat v nadjezí Českého jezu níže po toku, kde je možná manipulace a rákos je pouze u břehů. Akce takového rozsahu je na tomto úseku realizována poprvé. Práce by měly probíhat ještě v následujících dvou týdnech. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. listopadu 2016, 12:54 štítky: Jihlava,