Patnáctý ročník fotografické soutěže

Pravidla XV. ročníku fotografické soutěže

Pořadatel soutěže:

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno

Téma soutěže:

Práce u vody/s vodou

 

Komu je soutěž určena:

Všem zaměstnancům PM a jejich rodinným příslušníkům

 

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 1. února 2021

termín ukončení: 31. prosince 2021

termín vyhodnocení: do 31. ledna 2022

termín vyhlášení výsledků: do 15. února 2022

 

Specifikace soutěžního materiálu:

fotografie černobílá i barevná

fotografie možno dodat v elektronické podobě (formát JPG, TIF, BMP, kvalita minimálně 300 dpi)

fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a být autorským dílem soutěžícího

fotografie musí být pojmenovány:

příjmení_jméno_název díla_datum vzniku_místo pořízení

 

Povinné údaje k soutěžním pracím:

jméno autora

název díla

datum vzniku fotografie (měsíc, rok)

uvedení názvu vodního toku a lokality

kontaktní adresa, e-mail

 

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada Povodí Moravy, s.p.,

Dřevařská 11, 602 00 BRNO, email: frybortova@pmo.cz, tel.: 541 637 222

 

Vyhodnocení soutěže:

proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno minimálně čtyřčlennou hodnotící komisí

Zveřejnění výsledků soutěže:

v 1. čísle podnikového Zpravodaje o vodě roku 2022

na stránkách www.pmo.cz

 

 

Ocenění vítězů:

Vítězové soutěže, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří získají cenu GŘ, cenu ŘSP a cenu redakční rady, budou o svém umístění vyrozuměni písemnou formou a oceněni diplomem a věcnými cenami, které jim budou předány v sídle podnikového ředitelství PM v Brně, případně doručeny na adresu závodu či provozu, případně na adresu trvalého bydliště-

Ostatní účastníci soutěže obdrží poděkování písemnou formou a věcný dárek za účast.

 

Důležitá upozornění:

Fotografie zaslané do soutěže musí být pořízeny v geografické oblasti spravované PM.

 

Fotografie zaslané do soutěže budou využívány k prezentačním účelům PM a budou zveřejňovány formou podnikového Zpravodaje, výroční zprávy a internetových stránek, formou posterů a dalších propagačních materiálů.

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěné skutečnosti (např. změna termínu ukončení či vyhodnocení soutěže apod.). Na výhru v soutěži není právní nárok.

 

Fotografie musí být autentické. Dovoleny jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše. Koláže, montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou nepřípustné.

 

Nesmí být zaslány ty fotografie, které již byly v minulosti do soutěže zaslány.

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 2. února 2021, 11:03