Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 19. 6. 2019

1) Meteorologická situace (10. 6. 2019 – 16. 6. 2019, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 18. 6. 2019)

Počasí ve střední Evropě ovlivňovalo po celý týden obnovující se frontální rozhraní mezi velmi teplým vzduchem na východě a chladným na západě, které se vlnilo nad naším územím.

Vzhledem k lokálnímu charakteru přeháněk a bouřek byly srážky hodně rozdílné. V pondělí se vyskytly v západní polovině Čech všude, jinde jen ojediněle. V úterý a v pátek se vyskytly jen ojediněle s úhrny do 5 mm. Ve středu byly srážky na většině území severozápadní poloviny Čech, jinde jen ojediněle. Ve čtvrtek pršelo v Čechách ojediněle, na Českomoravské vrchovině a na Moravě a ve Slezsku místy. Nejvyšší úhrny ve čtvrtek: Ivanovice na Hané 122 mm, Polná 74 mm, Kojetín 61 mm, Sobotín- Klepáčov 55 mm. V sobotu pršelo kromě jihovýchodní poloviny Moravy na většině území: Káraný 89 mm, Třebařov 59 mm, Králíky 45 mm, Semčice 44 mm, Netvořice 43 mm, Červená Voda a Broumov 42 mm. V neděli se přeháňky a bouřky objevily místy: Paseka 42 mm, Nemochovice 37 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (12. 6. 2019 – 18. 6. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

40,8

Podhradí

15,8

2

Valašské Meziříčí

26,6

Ptáčov

0,0

3

Moravská Třebová

64,8

Jimramov

3,3

4

Opatovice

11,4

Nové Mlýny

0,1

5

Slušovice

1,5

Brno

0,0

6

Uherský Brod

0,5

Boskovice

3,5

Nebezpečné jevy

V bouřkách se v sobotu přechodně vyskytly nárazy větru: Velichovky 24 m/s, Hradec Králové, Broumov, Úpice a Semčice 21 m/s. Ojediněle padaly i kroupy, ve čtvrtek v Ivanovicích na Hané o průměru do 3 cm.

2) Hydrologická situace

Klesající tendence hladin toků během uplynulého týdne v povodí Moravy a Dyje byla ve druhé polovině týdne po silných lokálních bouřkách s intenzívními srážkami místy přerušena přechodnými vzestupy hladin. V zasažených lokalitách docházelo na menších tocích k rychlým vzestupům, místy až k úrovni stupňů povodňové aktivity. Dva opakované vzestupy k 1. SPA byly zaznamenány na Mertě v profilu Sobotín (kulminace 13. a 16. 6.), přechodné krátkodobé dosažení 1. SPA bylo na Romži v profilu Polkovice 14. 6. těsně po půlnoci a na Třebůvce v Mezihoří byl překročen 2. SPA v neděli 16. 6. během ranních hodin. Celkově se týdenní změny pohybovaly v rozmezí od -10 do +10 cm, největší týdenní poklesy byly na dolním toku Dyje v Břeclavi-Ladné (-67 cm), dolním toku Moravy ve Strážnici (-48 cm) a na Svratce v Židlochovicích (-46 cm). Průměrné týdenní vodnosti se většinou udržely v povodí Moravy v rozmezí 210 až 150 d. p. a v povodí Dyje 270 až 180 d. p. Méně vodné toky dosahovaly místy i 364 až 330 d. p. (Svitava, Želetava, Řečice, Jevíčka a Juhyně). Nejvíce vodné toky se vyskytovaly v průběhu týdne především v lokalitách zasažených intenzívními srážkami (Třebůvka, Velička, Desná, Romže a Brodečka) a dosahovaly rozmezí 90 až 30 d. p. Průměrné týdenní průtoky zůstaly většinou podprůměrné a odpovídaly 40 až 80 % QVI., nadprůměrné hodnoty ve více vodných povodích dosahovaly místy až dvojnásobku QVI (Třebůvka). V uplynulém týdnu mělo celkově v povodí Moravy 20 % hlásných profilů průtok menší než 25 % QVI, resp. v povodí Dyje 15 % profilů. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 31,5 m³.s-1, tj. 59 % QVI a Dyjí v Ladné 14,5 m³.s-1, tj. 49 % QVI.

Limit sucha není v současnosti dosažen na žádné ze sledovaných stanic se stanoveným limitem sucha (Q355).

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 19. 6. 2019

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 19. 6. 2019

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 19. 6. 2019

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

77

1,560

1,280

4,120

38

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

54

4,990

4,460

13,518

37

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

124

7,690

2,490

9,056

85

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

22

12,100

9,500

29,564

41

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

94

11,500

4,010

13,839

83

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

111

15,900

5,490

21,429

74

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

119

4,530

2,080

15,428

29

setrvalý stav

8

Morava

Strážnice

122

27,200

9,100

53,108

51

pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Podzemní voda (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 18. 6. 2019)

Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se mírně zvýšil a tvoří 37 % všech objektů. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, dolní Berounky, dolní Ohře a střední Moravy je stav podzemní vody hodnocen jako silně podnormální. V oblasti soutoku Dyje a Moravy zůstává mimořádně podnormální stav hladiny podzemní vody.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti, tj. silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu mírně zvýšil a tvoří téměř 52 % všech objektů.

4) Vodní nádrže

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně setrvalé. Celkový objem nadlepšené a zadržené vody byl vyrovnaný.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 19. 6. 2019

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplněn

Přítok

Odtok

Tendence

Změna hladiny

+

 -

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

347,99

96

1,860

5,000

slabý pokles

-0,15

-999

2

Znojmo

Dyje

224,93

87

5,150

5,100

setrvalý

0,06

29

3

Nové mlýny

Dyje

170,14

100

19,200

11,000

setrvalý

0,06

1498

4

Brno

Svratka

228,72

94

4,000

3,300

setrvalý

-0,01

-16

5

Mostiště

Oslava

477,10

100

1,410

1,600

slabý vzestup

0,22

189

6

Vír

Svratka

464,21

99

1,780

1,750

slabý vzestup

0,15

288

7

Hubenov

Maršovský p.

522,07

100

0,100

0,030

setrvalý

0,04

18

8

Letovice

Křetínka

357,64

74

0,040

0,450

setrvalý

-0,08

-70

9

Landštejn

Pstruhovec

572,15

92

0,011

0,030

setrvalý

-0,01

-2

10

Jevišovice

Jevišovka

328,69

100

0,015

0,021

setrvalý

-0,04

-2

11

Nová Říše

Olšanský p.

554,25

93

0,033

0,005

setrvalý

-0,01

-2

12

Dalešice

Jihlava

380,00

96

2,530

3,870

slabý pokles

-0,15

-681

13

Výrovice

Jevišovka

232,96

99

0,040

0,136

setrvalý

-0,10

-53

14

Opatovice

Haná

321,19

21

0,042

0,015

setrvalý

-0,09

-27

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,76

100

0,015

0,040

setrvalý

-0,03

-14

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,67

98

0,009

0,063

setrvalý

-0,09

-20

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,02

97

0,008

0,013

slabý pokles

-0,10

-10

18

Bojkovice

Kolelač

320,77

98

0,015

0,008

setrvalý

-0,08

-10

19

Koryčany

Kyjovka

301,05

43

0,026

0,011

setrvalý

-0,03

-3

20

Slušovice

Dřevnice

316,28

99

0,033

0,041

slabý pokles

-0,15

-105

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,98

97

0,053

0,053

setrvalý

0,01

1

22

Bystřička

Bystřička

376,60

100

0,160

0,220

setrvalý

-0,06

-13

23

Plumlov

Hloučela

273,51

99

0,170

0,170

setrvalý

-0,03

-16

24

Karolínka

Stanovnice

518,90

93

0,085

0,050

slabý pokles

-0,14

-54

25

Boskovice

Bělá

419,21

36

0,059

0,090

setrvalý

-0,06

-15

5) Předpokládaný vývoj

Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad severozápadní Evropou bude na naše území proudit teplý a vlhčí vzduch od jihozápadu. Během čtvrtka začne postupovat přes střední Evropu zvolna k východu zvlněná studená fronta, která bude ovlivňovat počasí u nás až do konce týdne. Za ní k nám bude proudit chladnější vzduch od západu. Na počátku příštího týdne se do střední Evropy od severu rozšíří hřeben vysokého tlaku vzduchu a k nám začne postupně proudit velmi teplý vzduch od jihu.

V Brně dne 19. 6. 2019, Ing. Tomáš Kříž, vodohospodářský dispečink PM