Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 18. 11. 2020

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 9. 11. - 15. 11. 2020)

Počasí nad naším územím zpočátku ovlivňovala tlaková výše se středem nad východní Evropou. Po její zadní straně k nám proudil, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry, teplý vzduch od jihu. Převažovalo inverzní počasí. Ve čtvrtek večer postoupila nad naše území od západu rozpadající se studená fronta. V noci na sobotu a během sobotního dne postupovala přes střední Evropu k severovýchodu teplá fronta a za ní se během víkendu na naše území obnovil příliv teplého vzduchu od jihozápadu. Další studená fronta začala ovlivňovat počasí v Čechách od západu v neděli večer.

Z nízké oblačnosti v první polovině týdne místy mrholilo, častěji na Vysočině a na jižní Moravě, srážkové úhrny nepřekročily 1 mm. Na studené frontě se ve čtvrtek večer a v první polovině pátku vyskytl místy slabý déšť, opět s úhrny do 1 mm. Další slabý déšť přinesla během soboty na naše území teplá fronta, do sobotního rána naměřili 2 mm v Semčicích, jinde srážkový úhrn nepřekročil 1 mm. Potom jen ojediněle mrholilo z nízké oblačnosti s úhrny v desetinách milimetru.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (11. 11. 2020 – 17. 11. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

3,3

7

Podhradí

0,7

2

Valašské Meziříčí

0,0

8

Ptáčov

0,5

3

Moravská Třebová

0,7

9

Vír

2,0

4

Opatovice

5,6

10

Nové Mlýny

0,7

5

Fryšták

0,0

11

Brno

3,0

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 9. 11. - 15. 11. 2020)

V povodí Moravy a Dyje v průběhu uplynulého týdne celkově převažovaly mírné poklesy hladin vodních toků. Celkové týdenní změny hladin se pohybovaly nejčastěji od - 5 do -35 cm, na toku Moravy až – 105 cm (Strážnice) a na Dyji v Travním dvoře – 89 cm. Během týdne doznívala situace z předchozího období a přetrvával 1. SPA na Svratce v Brně Poříčí a na Dyji pod VD Nové Mlýny a v Ladné. Průměrné týdenní vodnosti z velké části odpovídaly hodnotám 150 až 30 d. p. Průměrné týdenní průtoky byly převážně nadprůměrné, nejčastěji 1,5 až 5násobné. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 235 % QXI a Dyjí v Ladné 295 % QXI.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 18. 11. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

5,356

1,280

2,827

189

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

26,668

4,460

10,943

244

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

11,489

2,490

7,012

164

mírný pokles

4

Dyje

Ladná

58,878

9,500

27,112

217

mírný pokles

5

Morava

Moravičany

16,373

4,010

12,437

132

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

35,740

5,490

18,662

192

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

13,298

2,080

12,504

106

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

74,485

9,100

40,762

183

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Vodní nádrže

Nádrže v povodí Moravy a Dyje mají vesměs plné zásobní prostory. Hladiny v nádržích jsou vesměs setrvalé. Z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje bylo za minulý týden v součtu nadlepšeno do toků pod nádržemi cca 7 mil. m3 vody. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 18. 11. 2020

Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny
m n.m. % m3/s m3/s (popis) m
1 Vranov Dyje 346,54 84 12,130 14,340 slabý pokles -0,17
2 Znojmo Dyje 225,31 94 15,950 12,700 vzestup 1,26
3 Nové mlýny Dyje 170,14 100 49,500 55,000 setrvalý -0,06
4 Brno Svratka 227,26 73 11,900 20,200 pokles -1,80
5 Mostiště Oslava 477,21 100 2,760 3,010 setrvalý 0,06
6 Vír Svratka 463,66 97 4,570 4,980 slabý pokles -0,26
7 Hubenov Maršovský p. 522,00 99 0,153 0,105 setrvalý -0,03
8 Letovice Křetínka 357,04 68 0,750 0,850 setrvalý -0,03
9 Landštejn Pstruhovec 572,09 91 0,061 0,166 slabý pokles -0,12
10 Jevišovice Jevišovka 327,15 48 0,483 0,530 slabý pokles -0,24
11 Nová Říše Olšanský p. 554,62 100 0,145 0,120 setrvalý -0,01
12 Dalešice Jihlava 380,40 99 6,830 6,420 slabý pokles -0,15
13 Výrovice Jevišovka 233,04 100 0,700 0,700 setrvalý 0,00
14 Opatovice Haná 329,06 66 0,135 0,015 slabý vzestup 0,12
15 Fryšták Fryštácký p. 244,72 53 0,094 0,064 setrvalý -0,09
16 Luhačovice Luhačovický p. 279,32 88 0,081 0,185 pokles -0,33
17 Ludkovice Ludkovický p. 284,15 100 0,055 0,040 setrvalý 0,00
18 Bojkovice Kolelač 320,87 100 0,046 0,031 setrvalý -0,02
19 Koryčany Kyjovka 305,92 96 0,074 0,050 setrvalý 0,04
20 Slušovice Dřevnice 316,01 96 0,254 0,185 setrvalý -0,03
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,95 97 0,138 0,110 setrvalý -0,06
22 Bystřička Bystřička 376,68 100 0,360 0,340 setrvalý 0,09
23 Plumlov Hloučela 273,17 92 0,714 0,265 pokles -0,37
24 Karolínka Stanovnice 519,81 100 0,100 0,050 setrvalý -0,02
25 Boskovice Bělá 429,21 93 0,316 0,259 setrvalý 0,04

5) Předpokládaný vývoj

Do střední Evropy postoupí od severozápadu brázda nízkého tlaku a během čtvrtka ovlivní počasí u nás od západu studená fronta. Za ní k nám pronikne studený vzduch od severozápadu a v něm přejde přes střední Evropu k východu tlaková výše. Po jejím severním okraji bude postupovat dále k východu frontální systém. V pondělí přejde přes naše území k jihovýchodu studená fronta. Za ní se k nám v chladnějším vzduchu rozšíří tlaková výše, která postoupí nad východní Evropu, a po její zadní straně k nám v závěru období začne proudit teplejší vzduch ve vyšších vrstvách atmosféry.

V nejbližších dnech očekáváme pouze slabé srážky. Předpokládáme postupný pokles průtoků, v oblastech zasažených srážkami očekáváme setrvalé průtoky, případně mírné vzestupy.

V Brně dne 18. 11. 2020

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM