Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 1. 7. 2020

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 22. – 28. 6. 2020)

V pondělí k nám po přední straně výběžku vyššího tlaku vzduchu postoupila od západu slábnoucí okluzní fronta. Počasí na východě území ještě ovlivňovala oblast nízkého tlaku vzduchu nad východní Evropou. Od úterý počasí u nás začala ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která se udržovala na střední Evropou a během pátku začala postupovat k severu. V sobotu kolem tlakové níže nad Britskými ostrovy do střední Evropy proudil teplý a vlhký vzduch od jihozápadu. Jeho příliv ukončila studená fronta, která z neděle na pondělí začala přecházet přes naše území k východu.

Nejvýznamnější 24hod srážkové úhrny byly z neděle na pondělí při přechodu studené fronty, kdy pršelo na většině území. Naopak nejvyšší srážkové úhrny, které byly dosahovány i za kratší dobu, a byly při bouřkách, které se vyskytovaly po většinu týdne. Za neděli byl republikový průměr 24hod srážkových úhrnů 14,2 mm. Nejvíce napršelo v Orlických a Novohradských horách a na Pardubicku, kde se 24hod srážkové úhrny pohybovaly od 45 do 55 mm na stanici Heřmanův Městec. V pásu od jihu Čech po Orlické hory byly 24hod srážkové úhrny od 22 do 45 mm. Na ostatním území se 24hod srážkové úhrny pohybovaly od 0 do 22 mm. Nejvyšší srážkový úhrn byl v pátek na stanici Mošnov a na stanici Pohořelice, kdy v bouřce za hodinu (mezi 18 až 19 h) spadlo 44,1 mm. V Moravskoslezském kraji v pátek byla intenzivní bouřková činnost, kdy 24hod srážkové úhrny se místy pohybovaly od 30 do 69 mm. Na ostatním území se 24hod srážkové úhrny od 0 do 30 mm. V ostatních dnech se déšť, přeháňky nebo bouřky vyskytovaly jen místy a 24hod srážkové úhrny se pohybovaly od 0 do 20 mm, ojediněle 20 až 38 mm. Nejmenší srážková činnost byla v pondělí a v úterý, kdy se vyskytovaly jen místní přeháňky, ojediněle bouřky s 24hod srážkovými úhrny od 0 do 10 mm, v bouřkách do 24 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (24. 6. 2020 – 30. 6. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

81,3

7

Vranov

13,6

2

Valašské Meziříčí

38,9

8

Dalešice

18,2

3

Moravská Třebová

86,7

9

Vír

88,2

4

Opatovice

79,2

10

Nové Mlýny

8,0

5

Fryšták

24,2

11

Brno

36,0

6

Uherský Brod

12,9

12

Blansko

51,1

2) Hydrologická situace

Toky v povodí Moravy a Dyje byly v průběhu týdne rozkolísané. Zpočátku týdne ještě doznívala situace z předchozího týdne, v průběhu pak toky místy reagovaly na intenzívnější srážky. V pátek a v sobotu byl dosažen 3. SPA na Brodečce v Otaslavicích, Romži v Polkovicích a na Velké Hané ve Vrchoslavi, 2. SPA na Hané ve Vyškově. V celé řadě profilů byl dosažen také 1. SPA (Jevíčka, Hloučela, Malá Haná, Brodečka, Kolelač a Kyjovka). Celkově hladiny většiny toků oproti minulému týdnu poklesly o - 10 až -170 cm, zvýšení hladiny bylo ojedinělé na Oslavě, Oskavě, Hané a Jevišovce). Průměrné týdenní vodnosti většinou odpovídaly hodnotám od 120 do 30 d. p., menších vodností (120 až 240 d. p.) bylo dosaženo ojediněle v povodí Dyje. Průměrné týdenní průtoky byly průměrné a ž nadprůměrné, nejčastěji 1,5 až 4násobné. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 268 % QVI a Dyjí v Ladné 276 % QVI (tab. 3).

Limity sucha (Q355) se v současnosti na tocích povodí Moravy a Dyje nevyskytují.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 1. 7. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

17,908

1,280

4,120

435

pokles

2

Svratka

Židlochovice

56,548

4,460

13,518

418

pokles stav

3

Jihlava

Ivančice

42,806

2,490

9,056

473

pokles

4

Dyje

Ladná

100,727

9,500

29,564

341

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

67,815

4,010

13,839

490

pokles

6

Morava

Olomouc

82,024

5,490

21,429

383

vzestup

7

Bečva

Dluhonice

34,992

2,080

15,428

227

pokles

8

Morava

Strážnice

130,281

9,100

53,108

245

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 22. – 28. 6.)

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně zlepšil na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v celkovém průměru rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se výrazně zvýšil a tvoří 50 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých je hladina v mezích normálu, se snížil a tvoří 27 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silného, či mimořádného sucha se výrazně snížil a tvoří 17 % všech objektů.

Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v pouze povodí horní Berounky (z normální na mírně podnormální). Ke zlepšení stavu došlo zejména v povodí Orlice (z normální na mimořádně nadnormální), Labe od Orlice po Doubravu (ze silně na mimořádně nadnormální), Labe od Doubravy po Jizeru (z mírně podnormální na mírně nadnormální), Jizery (z mírně podnormální na normální), horní Vltavy (z normální na silně nadnormální), Lužnice (z mírně podnormální na normální), střední Vltavy (z normální na mírně nadnormální), horní Sázavy (z mírně na silně nadnormální), Ploučnice (ze silně na mírně podnormální), Odry (z normální na mimořádně nadnormální), Opavy, Osoblahy, Olše a Ostravice (z normální na silně nadnormální), Lužické Nisy a Smědé (z mírně podnormální na silně nadnormální), horní Moravy (z normální na mírně nadnormální), Bečvy (z mírně podnormální na mírně nadnormální), střední a dolní Moravy (z mírně podnormální na normální), Svratky a Svitavy (z mírně podnormální na mírně nadnormální), Jihlavy a Dyje (z mírně podnormální na normální) a oblasti soutoku Dyje a Moravy (z mimořádně na mírně podnormální). Silně nadnormální zůstávají povodí dolní Ohře a horního Labe. Mírně podnormální zůstává povodí Labe od Vltavy po Ohři. Normální zůstávají povodí Otavy, dolní Berounky a horní Ohře.

Hodnocení změn hladiny v mělkých vrtech celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem.

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

1

2

10

40

17

30

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 40 % všech objektů.

Hodnocení změn vydatnosti pramenů celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

3

1

18

47

9

22

4) Vodní nádrže

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 1. 7. 2020

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

 Tendence

Změna hladiny

 + / –

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

348,53

100

33,650

10,900

vzestup

0,53

3592

2

Znojmo

Dyje

224,65

81

12,000

14,800

pokles

-0,81

-384

3

Nové mlýny

Dyje

170,10

100

138,500

113,000

slabý vzestup

0,12

2989

4

Brno

Svratka

228,88

97

28,900

33,200

slabý vzestup

0,14

275

5

Mostiště

Oslava

477,46

100

10,500

10,940

slabý vzestup

0,26

227

6

Vír

Svratka

465,44

100

24,200

14,400

vzestup

0,78

1548

7

Hubenov

Maršovský p.

522,04

99

0,224

0,364

setrvalý

-0,06

-20

8

Letovice

Křetínka

357,68

74

3,440

5,000

slabý vzestup

0,10

89

9

Landštejn

Pstruhovec

571,73

86

0,108

0,010

slabý vzestup

0,14

50

10

Jevišovice

Jevišovka

328,63

99

0,951

0,960

slabý pokles

-0,14

-8

11

Nová Říše

Olšanský p.

554,72

100

0,520

0,874

setrvalý

0,05

18

12

Dalešice

Jihlava

380,45

100

26,400

20,500

slabý vzestup

0,15

694

13

Výrovice

Jevišovka

233,08

100

0,796

0,740

setrvalý

0,03

17

14

Opatovice

Haná

325,35

42

1,465

1,001

vzestup

1,47

625

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,76

100

0,121

0,131

setrvalý

-0,02

-9

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,94

100

0,119

0,092

setrvalý

-0,06

-13

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,15

100

0,065

0,049

setrvalý

-0,04

-4

18

Bojkovice

Kolelač

320,87

100

0,064

0,054

setrvalý

-0,01

0

19

Koryčany

Kyjovka

306,06

98

0,173

0,015

vzestup

0,56

166

20

Slušovice

Dřevnice

316,35

99

0,272

0,041

setrvalý

0,09

66

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,96

97

0,471

0,471

setrvalý

0,04

3

22

Bystřička

Bystřička

376,63

100

1,235

1,215

setrvalý

0,08

18

23

Plumlov

Hloučela

273,60

100

3,825

3,303

setrvalý

0,00

1

24

Karolínka

Stanovnice

519,03

94

0,316

0,050

pokles

-0,33

-140

25

Boskovice

Bělá

429,81

98

2,194

2,134

vzestup

0,82

414

Za uplynulý týden vlivem vysokých přítoků hladiny v nádržích stoupaly. Ve významných nádržích v povodí Moravy a Dyje bylo zadrženo v součtu cca 10 mil. m3 vody. Z toho nejvíce ve VD Vranov 3,5 mil. m3, Nové Mlýny 3,0 mil. m3, Vír 1,5 mil. m3.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Veškeré odtoky z nádrží jsou v rámci neškodných průtoků. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

5) Přijatá opatření

Nadále trvají některé zákazy obecného nakládání s vodami, případně omezení odběrů a spotřeby vody, které obce a ORP na svém území vydaly veřejnou vyhláškou.

Pracovníci provozů PM jsou v terénu, zjišťují škody a zaznamenávají místa zasažené povodněmi.

6) Předpokládaný vývoj

Zvlněná studená fronta bude ve čtvrtek zvolna postupovat přes naše území k východu, za ní se k nám v pátek od západu rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu a bude ovlivňovat počasí u nás i o víkendu.

V pondělí přejde přes naše území od severozápadu studená fronta a za ní se k nám od západu rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V dalších dnech se bude ze západní do střední Evropy a dále k východu přesouvat tlaková výše, po jejíž zadní straně k nám bude v závěru období proudit teplejší vzduch od jihozápadu.

Nadále předpokládáme postupný pokles průtoků, na středním a dolním toku Moravy ještě vzestupy hladiny vlivem dotoku, bez dosažení SPA.

V Brně dne 1. 7. 2020

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM