VD Vranov

Základní údaje:

Nádrž:VD Vranov
Tok:Dyje, km 175,41
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:výroba elektrické energie, protipovodnová ochrana, rekreace, sportovní rybářství, plavba
Uvedení do provozu:1934

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:31,840 mil. m³
Hladina stálého nadržení:331,45 m n.m.
Zásobní prostor:79,668 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:348,45 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:11,157 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:350,10 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:10,031 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:351,45 m n.m.
Celkový objem:132,696 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:betonová gravitační
Kóta koruny:353,39 m n.m.
Šířka koruny:7,00 m
Délka hráze v koruně:290,5 m
Výška hráze nade dnem:47,00 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:4 × 1600  mm
Provozní uzávěr:2 × válcový, 2 × Johnson
Kapacita při max. hladině:2 × 36,4, 2 × 35,1  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:korunový nehrazený
Počet polí x délka přelivu:9 × 13,6  m
Kóta přelivu:350,1  m n.m.
Kapacita při max. hladině:460  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:4 × Francis
Výkon elektrárny:18,9 + 1,12  MW
Hltnost:3 × 15 + 1 × 3,5  m³/s
Provozovatel:E-ON

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-051 
Plocha povodí:2 211,80 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:9,740 m³/s
Q100 :435,000 m³/s
Q355d:1,110 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:130,000 m³/s
Minimální odtok:1,000 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Obec s rozš. působností:Znojmo
Obec:Vranov nad Dyjí
Katastr. území:Vranov nad Dyjí

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012