VD Vír I 

Vodní dílo Vír oslavilo v listopadu 2017 už 60 let. Kolaudace se uskutečnila 9.11.1957 za účasti ministra Šlechty a následně bylo toto vodní dílo předáno veřejnosti.

Pan Jaroslav Černý ze Svitav se dlouhodobě zajímá o přehradu Vír a vše, co souviselo s její výstavbou. Shromážděné velmi zajímavé materiály a fotodokumentaci umístil ve spolupráci s panem M. Klusákem na internetové stránky www.prehradavir.cz.

Základní údaje:

Nádrž:VD Vír I 
Tok:Svratka, km 114,90
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr, provozní odběr, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana, nalepšení průtoků pro závlahy pod Brnem
Uvedení do provozu:1957

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:3,800 mil. m³
Hladina stálého nadržení:421,45 m n.m.
Zásobní prostor:44,056 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:464,45 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:5,286 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:467,05 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:3,051 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:468,45 m n.m.
Celkový objem:56,193 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:betonová gravitační
Kóta koruny:470,45 m n.m.
Šířka koruny:9,00 m
Délka hráze v koruně:390,0 m
Výška hráze nade dnem:66,20 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 1800  mm
Provozní uzávěr:rozstřikovací
Kapacita při max. hladině:2 × 40,0  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,5  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:korunový, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:5 × 12,1  m
Kóta přelivu:467,05  m n.m.
Kapacita při max. hladině:180,5  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:2 × Francis
Výkon elektrárny:1 × 6,0; 1 × 1,15  MW
Hltnost:1 × 12,0; 1 × 2,1  m³/s
Provozovatel:E-ON, a.s.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-15-01-037 
Plocha povodí:410,25 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:3,700 m³/s
Q100 :166,000 m³/s
Q355d:0,641 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:55,000 m³/s
Minimální odtok:0,530 m³/s

Poloha:

Kraj:Vysočina
Okres:Žďár nad Sázavou
Obec s rozš. působností:Bystřice nad Perštejnem
Obec:Vír
Katastr. území:Vír

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2021