VD Veselský rybník

Základní údaje:

Nádrž:VD Veselský rybník
Tok:Oslava, km 95,40
Závod:závod Dyje

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Zásobní prostor:1,990 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:557,50 m n.m.
Celkový objem:2,923 mil. m³

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-16-02-001 
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,120 m³/s

Poloha:

Kraj:Vysočina
Okres:Žďár nad Sázavou
Obec s rozš. působností:Žďár nad Sázavou
Obec:Nové Veselí

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2011