VD Těšetice

Základní údaje:

Nádrž:VD Těšetice
Tok:Únanovka, km 6,30
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:odběr pro závlahy, protipovodňová ochrana, zajištění MQ, rybářské využití
Uvedení do provozu:1983

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,228 mil. m³
Hladina stálého nadržení:242,70 m n.m.
Zásobní prostor:0,541 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:248,03 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,083 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:248,70 m n.m.
Celkový objem:0,852 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná
Těsnění:hliněné
Kóta koruny:249,50 m n.m.
Šířka koruny:4,00 m
Délka hráze v koruně:154,1 m
Výška hráze nade dnem:13,90 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 500  mm
Provozní uzávěr:třmenové šoupátko
Kapacita při max. hladině:2 × 2,28  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:šachtový, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:2 × 7  m
Kóta přelivu:248,03  m n.m.
Kapacita při max. hladině:16,77  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-036 
Plocha povodí:23,53 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,033 m³/s
Q100 :16,500 m³/s
Q355d:0,001 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:0,200 m³/s
Minimální odtok:0,002 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Obec s rozš. působností:Znojmo
Obec:Kyjovice
Katastr. území:Kyjovice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:10/2016