VD Olšovec

Základní údaje:

Nádrž:VD Olšovec
Tok:Jedovnický potok, km 1,50
Správce:
Závod:závod Dyje
Účel:chov ryb

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Hladina zásobního prostoru:462,80 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:0,600 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:463,20 m n.m.
Celkový objem:0,768 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:sypaná
Kóta koruny:464,00 m n.m.
Šířka koruny:10,00 m
Délka hráze v koruně:170,0 m
Výška hráze nade dnem:9,00 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:1 × 500  mm

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:hrazený – stavidla
Počet polí x délka přelivu:5 × 2,52  m
Kóta přelivu:461,3  m n.m.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-15-02-101 
Plocha povodí:31,50 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,120 m³/s
Q100 :25,000 m³/s
Minimální odtok:0,010 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Blansko
Obec s rozš. působností:Blansko
Obec:Jedovnice
Katastr. území:Jedovnice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:10/2016