VD Oleksovický rybník

Krátká historie

Uměle vybudovaná nádrž o ploše 72 hektarů na říčce Skaličce. Vznikla nasypáním hráze, vysoké čtyři metry a dlouhé 330 metrů. Slouží zejména k ochraně před povodněmi a pro závlahy. Rekreačně využita zejména pro vodní lyžování.

Ochrana kvality vody

Oleksovický rybník je drobná průtočná nádrž rybničního chrakteru na toku Skalička, situovaná mezi Miroslav a Oleksovice na Znojemsku. Nádrž je velmi mělká, přes sezónu silně prohřátá. Přítok je značně zatížen živinami, které mají původ z komunálního a plošného znečištění povodí. Nádrž se většinu sezón chová jako hypertrofní (nejvyšší možný stupeň úživnosti pro řasy a sinice) s tendencí vytvářet masové vodní květy sinic. Na nádrži je situována koupací oblast zaměřená na vodní sporty, zejména na vodní lyžování. Koupací oblast je sledována Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, vykazuje nepříznivý stav, často dochází k překračování hygienických limitů pro chlorofyl a průhlednost.

Turistické zajímavosti

V katastru obce Oleksovice se nacházejí dvě přírodní památky: Oleksovická mokřina, poskytující útočiště řadě vzácných živočichů a rostlin, a Oleksovické vřesoviště, které slouží i jako hnízdiště vzácné břehule říční.

Mezi další turistické zajímavosti přímo v obci patří Kostel Nanebevzetí Panny Marie, sochy
sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, Karner – gotická kaple s kostnicí nebo fara z roku 1776.

Ostatní

Vodní nádrž na říčce Skaličce se stala rájem vodních lyžařů a zájemců o turistiku vůbec. Vodní sporty zde provozuje úspěšný klub vodního lyžování TJ Delfín Oleksovice, který nabízí turistům a rekreantům zázemí ve formě nenáročného ubytování.

Do Oleksovic se lze dostat na kole po Znojemské vinařské stezce, která vede přes blízké Hostěradice; zde z cyklostezky odbočíte, pokračujete po silnici č.397 apo dalším odbočení se dostanete až do Oleksovic. 

Informace o možnostech ubytování: http://www.daniz.cz/obce/main.asp?KODOB=11012

Základní údaje:

Nádrž:VD Oleksovický rybník
Tok:Skalička, km 6,14
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:zajištění MQ, odběr pro závlahy, chov ryb, rekreace
Uvedení do provozu:1894 

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,177 mil. m³
Hladina stálého nadržení:201,67 m n.m.
Zásobní prostor:0,339 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:202,67 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,391 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:203,37 m n.m.
Celkový objem:0,907 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní homogenní
Těsnění:zemní homogenní
Kóta koruny:203,87 m n.m.
Šířka koruny:4,00 m
Délka hráze v koruně:330,0 m
Výška hráze nade dnem:4,60 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:1 × 600  mm
Provozní uzávěr:kanalizační šoupátko
Kapacita při max. hladině:1,47  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 150  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,055  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 34,0  m
Kóta přelivu:202,67  m n.m.
Kapacita při max. hladině:32  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-042 
Plocha povodí:90,16 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,140 m³/s
Q100 :29,000 m³/s
Q355d:0,007 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:1,500 m³/s
Minimální odtok:0,010 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Obec s rozš. působností:Znojmo
Obec:Oleksovice
Katastr. území:Oleksovice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012