VD Nové Mlýny – střední

Z historie vodního díla

Vodní dílo Nové Mlýny – střední nádrž leží na soutoku tří významných řek: Dyje, Jihlavy a Svratky. Toto území bylo vždy plné protikladů. Na jedné straně nedostatek vody v období sucha, na straně druhé časté povodně způsobující značné škody.

Souhrnné projektové řešení výstavby soustavy tří nádrží bylo schváleno během roku 1972 a I. etapa výstavby byla zahájena v roce 1974. Střední nádrž byla dokončena v roce 1980, o rok později byla uvedena do provozu. Účelů vodního díla je hned celá řada – zajištění závlahových odběrů pro zemědělství a průmysl, zajištění odběrů pro Rakousko, snížení povodňových průtoků, povodňování lužních lesů, chov ryb a zlepšení hygieny, čistoty vody a likvidace komářích kalamit v oblasti nádrže.

Střední nádrž vyhlášena Přírodní rezervací

Výstavba nádrže si vyžádala vykácení velké části lužního lesa. Jako součást biokoridoru lužního charakteru se začaly stavět umělé ostrovy (1996-2000), které by měly zvýšit plochy s vegetací ve střední nádrži. Roku 2005 byla střední nádrž vyhlášena v soustavě Natura 2000 ptačí oblastí, s cílem chránit vzácné druhy ptáků.

Je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného, zrzohlávky rudozobé a racka chechtavého v ČR, zároveň i jediným pravidelným hnízdištěm pro racka černohlavého, racka bělohlavého a racka bouřního. Tato nádrž představuje největší pravidelné zimoviště morčáka bílého, husy polní, husy běločelé a orla mořského. Početnost obou druhů severských husí i orla mořského dosahuje evropského významu.

I po letech od napuštění vzbuzuje střední nádrž vodního díla u mnoha lidí silné emoce. Spor mezi vodohospodáři a ekology o samotnou existenci a o fungování vodního díla se vleče v podstatě od samého začátku. Největší spory probíhají právě kolem střední nádrže, která dokonce byla v roce 1994 vyhlášena Přírodní rezervací.

Technické zajímavosti

Hráz je zemní sypaná se středním těsnícím jádrem. Je dlouhá téměř 1,4 km a vysoká 6,7 m. Svahy jsou opevněny kamenným pohozem. Po koruně hráze šířky 13,2 m vede silnice I. třídy spojující Strachotín-Dolní Věstonice. Průtok vody do dolní nádrže zajišťuje přelivný objekt se šesti poli šířky 23,3 m. Pole jsou hrazena segmenty a jejich kapacita je 940 m³/s.

Obec Mušov

Obec Mušov měla bohatou minulost – bývala jednou z nejvýznamnějších římských lokalit široko daleko. Zůstal z ní zachován ale jen kostelík a to na ostrově uprostřed nádrže, chráněný valem.

Mušovský kostel, původně románská stavba z přelomu 12. a 13. století, byl ve 14. století přestavěn ve stylu gotiky, takže z původní stavby se dnes dochovala jen jižní stěna lodi s románským portálem a okny. Zasvěcen byl sv. Linhartovi. Tento poustevník žil zhruba v 6. století a proslavil se četnými zázraky. Nakonec se stal patronem vězňů. Podle některých starousedlíků to byl právě on, kdo zachránil mušovský kostel před zbouráním.

Při průzkumu, již odsvěceného kostela, byly odkryty nástěnné malby z 1. pol. 16. století. Kostel je pravděpodobně nejstarší románskou církevní stavbou na Břeclavsku. Svou historickou i stavební hodnotou s románským jádrem a gotickou přestavbou se tak památka dodnes řadí k nejstarším a velmi vzácným kulturním památkám na jihu Moravy. Okolí střední nádrže je rovněž archeologickou lokalitou s mnoha objevy zejména z období Velkomoravské říše.

Základní údaje:

Nádrž:VD Nové Mlýny – střední
Tok:Dyje, km 53,77
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Střední Morava
Účel:snížení povodňových průtoků, povodňování lužních lesů, chov ryb, vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace, zlepšení hygieny, čistoty vody a likvidace komářích kalamit v oblasti nádrží
Uvedení do provozu:1981

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:17,545 mil. m³
Hladina stálého nadržení:170,00 m n.m.
Hladina zásobního prostoru:170,00 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:14,516 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:171,42 m n.m.
Celkový objem:32,062 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:LB – zemní sypaná, střední těsnící jádro; PB – zemní sypaná,
Těsnění:LB – střední těsnící jádro; PB – návodní jílové
Kóta koruny:173,10 m n.m.
Šířka koruny:13,20 m
Délka hráze v koruně:1 365,3 m
Výška hráze nade dnem:6,70 m

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:hrazený – segmenty
Počet polí x délka přelivu:6 × 23,3  m
Kóta přelivu:167,25  m n.m.
Kapacita při max. hladině:940  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-011 
Plocha povodí:11 713,40 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:40,860 m³/s
Q100 :986,000 m³/s
Q355d:9,420 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Obec s rozš. působností:Mikulov
Obec:Dolní Věstonice
Katastr. území:Dolní Věstonice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2018