VD Nesyt

Základní údaje:

Nádrž:VD Nesyt
Tok:Včelínek, km 13,50
Závod:závod Dyje
Účel:závlahy, chov ryb, krajinný prvek

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Zásobní prostor:0,886 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:174,68 m n.m.
Celkový objem:4,329 mil. m³

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-060 
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,176 m³/s
Q100 :31,000 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Obec s rozš. působností:Břeclav
Obec:Hlohovec
Katastr. území:Hlohovec

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:10/2016