VD Moravská Třebová

Základní údaje:

Nádrž:VD Moravská Třebová
Tok:Třebůvka, km 38,30
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Horní Morava
Účel:zajištění MQ, rybí hospodářství, rekreace, vodní sporty
Uvedení do provozu:1962

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,029 mil. m³
Hladina stálého nadržení:355,42 m n.m.
Zásobní prostor:0,110 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:356,84 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,082 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:357,92 m n.m.
Celkový objem:0,221 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná
Těsnění:návodní jílové
Kóta koruny:358,84 m n.m.
Šířka koruny:3,50 m
Délka hráze v koruně:141,0 m
Výška hráze nade dnem:5,22 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 1000  mm
Provozní uzávěr:ocelová stavidla
Kapacita při max. hladině:2 × 9,0  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 46,0  m
Kóta přelivu:356,84 - 356,98  m n.m.
Kapacita při max. hladině:75,0  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-10-02-070 
Plocha povodí:47,85 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,196 m³/s
Q100 :32,500 m³/s
Q355d:0,047 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:10,000 m³/s
Minimální odtok:0,067 m³/s

Poloha:

Kraj:Pardubický
Okres:Svitavy
Obec s rozš. působností:Moravská Třebová
Obec:Moravská Třebová
Katastr. území:Moravská Třebová

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:3/2016