VD Mlýnský rybník

Základní údaje:

Nádrž:VD Mlýnský rybník
Tok:Včelínek, km 7,10
Závod:závod Dyje
Účel:chov ryb, závlahy

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Zásobní prostor:1,994 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:163,98 m n.m.
Celkový objem:1,994 mil. m³

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-062 
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,198 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Obec s rozš. působností:Břeclav
Obec:Břeclav
Katastr. území:Charvátská Nová Ves

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Poznámka:povolení k nakládání s vodami není, ale je zažádáno
Naposledy aktualizováno:1/2011