VD Dolní rybník

Základní údaje:

Nádrž:VD Dolní rybník
Tok:Dyjsko-mlýnský náhon, km 16,91
Závod:závod Dyje

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Zásobní prostor:1,840 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:189,00 m n.m.
Celkový objem:2,862 mil. m³

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-079 

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Obec s rozš. působností:Znojmo
Obec:Jaroslavice
Katastr. území:Jaroslavice

Poznámky:

Poznámka:Boční rybník v povodí 4-14-02-079, odběr vody z Dyjsko-mlýnského náhonu
Naposledy aktualizováno:1/2011