VD Dlouhé stráně – dolní

Základní údaje:

Nádrž:VD Dlouhé stráně – dolní
Tok:Divoká Desná, km 37,94
Správce:ČEZ, a.s.
Závod:závod Horní Morava
Účel:akumulace vody a její přečerpávání do horní nádrže
Uvedení do provozu:1994

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,825 mil. m³
Hladina stálého nadržení:800,50 m n.m.
Zásobní prostor:2,580 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:822,70 m n.m.
Celkový objem:3,405 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:kamenná sypaná
Těsnění:návodní asfaltobetonové
Kóta koruny:824,70 m n.m.
Šířka koruny:6,00 m
Délka hráze v koruně:306,0 m
Výška hráze nade dnem:56,50 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 1200  mm
Provozní uzávěr:komorový
Kapacita při max. hladině:2 × 23,5  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 400  mm
Kapacita při max. zás. hladině:1,664  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:hrazený segmenty
Počet polí x délka přelivu:3 × 3,5  m
Kóta přelivu:820,24  m n.m.
Kapacita při max. hladině:3 × 24,0  m³/s
Provozovatel:ČEZ, a.s.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-10-01-061 
Plocha povodí:17,10 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,460 m³/s
Q100 :43,000 m³/s
Q355d:0,106 m³/s
Minimální odtok:0,120 m³/s

Poloha:

Kraj:Olomoucký
Okres:Šumperk
Obec s rozš. působností:Šumperk
Obec:Loučná nad Desnou
Katastr. území:Rejhotice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012