Pozemky k zemědělskému pachtu – k. ú. Ladná, úsek 2 

Článek není zveřejněný.