Pozemek k zemědělskému pachtu – k. ú. Nové Mlýny, úsek 12 

Článek není zveřejněný.