Pozemek k zemědělskému pachtu – k. ú. Bulhary, úsek 11 

Článek není zveřejněný.