Kráčivé rypadlo Menzi Muck A70 

 Povodí Moravy, s. p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji:

Stroj stavební – kráčivé rypadlo Menzi Muck A70

Technický popis:

Rok výroby stavebního stroje – 1997. Rypadlo se používá při každodenních stavebních pracích v obyčejném terénu, ale také při pracích v příkrých svazích, vodě do hloubky 4,5 m, hlubokém bahně, v tunelech nebo lesních terénech. Konstrukce umožňuje hydraulicky nastavit polohu každého kola či nohy samostatně. Stroj tedy může být ustaven do takřka libovolné pracovní polohy. Přeprava stroje je velmi jednoduchá bez nutných speciálních úprav nákladního automobilu – stroj na automobil sám nakráčí. Motor je uložen pod kabinou, takže ze stroje je výhled v plném rozsahu 360° – bez mrtvých úhlů.

Technický stav – na stroji je patrno, že jeho opotřebení se jeví úměrně době provozu a charakteru dosavadního použití. Pneumatiky jsou ve špatném stavu, což odpovídá použití stroje v kamenitém terénu. Stroje je stále funkční, ale bude do něj nutno k dalšímu provozu investovat. Vozidlo je uloženo v areálu provozního střediska Jihlava, Mlýnská 39,
586 01 Jihlava.

Příslušenství: – 1× podkopová lopata 800 mm

- 1× lopata svahová 1.200 mm – velmi špatný tech. stav

Na stavební stroj byl vypracován znalecký posudek č. 416-002/19.

Identifikace stavebního stroje:

Značka a typ vozidla: Menzi Muck A70, 2×0 (bez pojezdu)

Palivo: nafta motorová

Barva: žlutá a bílá

Druh vozidla: stavební stroj – kráčivé rypadlo

Obsah/druh motoru: 4 500 cm3, vznětový

Emise: 97/68 st 3a/CARB TIER 3

Elektrický systém: 12 V

Dopravní rychlost: do 12,5 km/hod.

Hmotnost stroje bez příslušenství: 300 kg

Servisní interval: 500 Mth

Výrobní číslo: 7009974448

Výkon [kW], typ motoru: 89, 4-válcový turbodieselový motor Perkins

Držitel vozidla: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Počet motohodin: 12.124 Mth

Základní výše kupní ceny stroje činí 250.000 Kč vč. DPH. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku stroje, a to po dohodě s vedoucím útvaru servisních činností závodu Dyje – Ing. Petrem Palasem na tel. č. 724 525 712 nebo e-mailu: palas@pmo.cz. Termíny prohlídek budou po domluvě v pracovní dny v době od 8:00 – 13:00. Případné informace o historii oprav stroje budou poskytnuty přímo na prohlídce v dohodnutém termínu.

Stroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou zájemce musí zaslat v zapečetěné obálce s označením „Menzi Muck ZD – nabídka – neotevírat“ a to doporučeně na adresu Povodí Moravy, s. p., Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, nebo osobně předat na podatelně na výše uvedené adrese. Příjem nabídek bude ukončen dne 8. 11. 2019 ve 14:00 hodin.

Předání stroje novému majiteli bude v areálu provozního střediska Jihlava, Mlýnská 39, 586 01 Jihlava, kde během předání proběhne veškerá administrace spojená s přepisem vozidla na nového majitele.

Veškeré poplatky související s přepisem vozidla vč. ekologické daně hradí kupující. 

Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodů.

publikováno 11. října 2019, 12:11 štítky: prodej majetku, prodej, prodej automobilu,