Vodohospodářský dělník – provoz Náměšť nad Oslavou

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vodohospodářský dělník

Místo výkonu funkce: závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou 
Termín nástupu: 1. 9. 2019 (příp. dohodou)

Požadovaný profil:

 • střední vzdělání s výučním listem – obor vodní hospodářství, lesnictví, stavební nebo zemědělský
 • spolehlivost, zodpovědnost
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
 • řidičské oprávnění B, T
 • praxe v oboru vítána

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 • údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy technologie) ve správě provozu
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
 • obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 • strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřeva, obsluha traktorového přívěsu s hydraulickou rukou
 • pomocné stavební a zámečnické práce
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností 

Bližší informace: Pavel Rous, vedoucí provozu Náměšť n/O. , Mob.: +420 602 756 274

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 26. 5. 2019. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 17. května 2019, 07:37 štítky: pracovní nabídka, volná pracovní místa, kariéra,