Vedoucí ekonomického útvaru

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vedoucí ekonomického útvaru 

Místo výkonu funkce: ekonomický útvar závodu Dyje, Náměšť nad Oslavou, Husova 760 

Termín nástupu: duben 2020 (příp. dohodou) 

Požadovaný profil:

 • vzdělání – VŠ nebo VOŠ ekonomického směru,
 • velmi dobrá znalost účetnictví, praxe min. 5 let,
 • praxe na obdobné vedoucí pozici výhodou,
 • pokročilá znalost MS OFFICE,
 • výborné komunikační schopnosti,
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání. 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • kontroluje správnost zaúčtování všech účetních dokladů závodu Dyje,
 • garantuje dodržování platných finančních a právních norem, zejména zákona o účetnictví, daňových zákonů a obchodního zákoníku,
 • zpracovává metodické pokyny upřesňující a koordinující zpracování podkladů nezbytných pro výkon ekonomické činnosti v rámci závodu, odpovídá za aktuálnost oběhu účetních dokladů
  v rámci závodu,
 • řídí účetní práce, organizuje tok ekonomických informací dle platných vnitropodnikových směrnic,
 • odpovídá za řádnou inventarizaci majetku závodu Dyje – inventarizační komise, zejména za včasné předkládání závěrečných doporučení komise pro rozhodnutí ředitele závodu,
 • provádí kontrolní činnost v oblasti správného směrování nákladů a výnosů závodu na činnosti, zakázky, akce, konkrétní dlouhodobý majetek atd.,
 • zpracovává škodní události závodu Dyje, zajišťuje podklady pro pojistná plnění a nahlašuje škodní události na pojišťovnu PM. Zajišťuje správnost zaúčtování finančních náhrad za škody,  
 • účtuje dotační akce závodu Dyje,
 • zpracovává přijaté faktury na čerpání z fondu FKSP,
 • kontroluje včasnou úhradu vystavených faktur, vystavuje upomínky a penalizační faktury,
 • zpracovává finanční plán závodu Dyje a dohlíží na jeho plnění,
 • odpovídá za peněžní prostředky v pokladně závodu Dyje,
 • má hmotnou zodpovědnost za svěřené hodnoty (hotovost, ceniny atd.),
 • spolupráce na měsíčních a ročních závěrkách,
 • plnění dalších úkolů podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností. 

 

Zaměstnanecké výhody:

 • vzdělávání
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • dny volna (5 dní volna na základě kolektivní smlouvy)
 • řádná dovolená nad zákonný nárok (25 dní)
 • rekreace v podnikových zařízeních
 • osobní účty FKSP zaměstnanců (využití např. na rekreaci, sport, kulturu) 

Bližší informace: Ing. Marta Novotná, vedoucí útvaru financování a účetnictví, tel. 541 637 503, novotnam@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 23. 2. 2020. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

publikováno 31. ledna 2020, 10:53