Účetní – Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Účetní

Místo výkonu funkce: Závod Horní Morava se sídlem v Olomouci, U Dětského domova 263 

Termín nástupu: ihned (popř. dohodou)

Požadovaný profil:

 • Střední vzdělání s maturitou ekonomického směru
 • Velmi dobrá znalost účetnictví, praxe min. 3 roky
 • Pokročilejší znalost MS OFFICE
 • Výborné komunikační schopnosti
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita
 • Vysoké pracovní nasazení 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Zpracování a účtování přijatých faktur 
 • Vede evidenci přijatých faktur v systému KRAB
 • Zajištění provádění plateb faktur přijatých
 • Vede evidenci záloh na elektrickou energii
 • Účtování běžných operací účetní agendy dle platných účetních a daňových předpisů
 • Spolupráce na měsíčních a ročních závěrkách 

Bližší informace poskytne: Ing. Tereza Sílová, vedoucí ekonomického útvaru, tel. 585 711 234 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 31. 5. 2019. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 16. května 2019, 14:09