Referent – právník útvaru správy majetku – závod Dyje

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

referent – právník útvaru správy majetku – závod Dyje

Místo výkonu funkce: útvar správy majetku závodu Dyje, Náměšť nad Oslavou, Husova 760

Termín nástupu: dohodou

Požadovaný profil:

 • VŠ vzdělání ve studijním oboru právo a právní věda
 • vhodné pro absolventy a studenty pátého ročníku VŠ právního směru
 • orientace v právních předpisech, ve stavebním a vodoprávním řízení
 • zkušenosti s řízením v rámci katastru nemovitostí výhodou
 • zkušenosti se správou dokumentů a vyhotovováním právních dokumentů výhodou
 • znalost v oblasti oceňování nemovitostí výhodou
 • zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování
 • velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • komunikativnost, spolehlivost, samostatnost
 • uživatelské znalosti práce s PC, především MS Office
 • platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič
 • ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • výkon všeobecné právní agendy a řešení majetkových vztahů v rozsahu působnosti závodu,
 • zastupování podniku v soudních sporech a ve správních řízeních v územní působnosti závodu,
 • příprava smluv v případech vypořádání komplikovaných majetkoprávních vztahů,
 • kontrola správnosti smluv připravovaných referenty zaměřenými na pozemkovou agendu,
 • rozhodování o povinném uveřejňování smluv v registru smluv a jejich anonymizace,
 • jednání s jinými státními podniky a organizacemi a se zástupci územních samospráv v případech vypořádání komplikovaných majetkoprávních vztahů,
 • zastupování podniku v řízeních vedených u katastrálních úřadů,
 • navrhování podnětů pro úpravu interní vzorové smluvní dokumentace,
 • vyjednávání změn smluvní dokumentace v případě žádostí protistran.

 

Zaměstnanecké výhody:

 • vzdělávání
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • dny volna (5 dní volna na základě kolektivní smlouvy)
 • řádná dovolená nad zákonný nárok (25 dní)
 • rekreace v podnikových zařízeních
 • osobní účty FKSP zaměstnanců (využití např. na rekreaci, sport, kulturu)

Bližší informace: vedoucí útvaru správy majetku závodu Dyje: JUDr. Jan Kubizňák, tel. 541 637 573. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 8. 3. 2020. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 7. února 2020, 08:34 štítky: pracovní nabídka, volná pracovní místa, kariéra,