Referent majetkoprávního útvaru

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice závodu Střední Morava: 

Referent majetkoprávního útvaru

(přijmeme 5 zaměstnanců)

Místo výkonu funkce: Zlín 

Termín nástupu: 1. 9. 2019 (příp. dohodou)

Požadovaný profil:

 • SŠ vzdělání – administrativní popř. majetkoprávní zaměření
 • Velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, vysoká časová flexibilita, odolnost vůči stresu
 • Základní znalost práce s geometrickými plány výhodou
 • Zkušenosti s řízením v rámci katastru nemovitostí (vklad do KN) výhodou
 • Zkušenosti se správou dokumentů a vyhotovováním právních dokumentů a správních podání výhodou
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, vysoká časová flexibilita, odolnost vůči stresu
 • Zkušený uživatel PC (Word, Excel)
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

Komplexní příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice a zajištění majetkoprávního vypořádání, včetně jednání s vlastníky dotčených pozemků a staveb:

 • Identifikace pozemků pro výkupová jednání, jejich prověření dle zápisu v KN
 • Oslovování vlastníků pozemků a staveb a další osobní jednání s nimi na místě samém
 • Zajištění geometrických plánů pro dělení pozemků (včetně přípravy podkladů a komunikace s geodety)
 • Příprava podkladů pro znalecké posudky a komunikace se znalci
 • Administrace návrhů kupních smluv, případně smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle vzorů
 • Předkládání návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Zpracování podkladů pro finanční vypořádání vykupovaných pozemků a staveb
 • Zpracovávání zařazovacích protokolů pozemků pro účetní evidenci a pokladů pro provedení změn v účetní evidenci majetku
 • Spolupráce s ředitelstvím podniku a závodu

 

Bližší informace: Ivana Hráčková, referent personálního řízení, tel.: +420 541 637 277 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 31. 5. 2019. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou písemných testů a osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 13. května 2019, 07:06