Projektant – zástup za MD

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

Projektant – zástup za MD

Místo výkonu funkce: závod Dyje, útvar TDS a projekce, Husova 760, Náměšť nad Oslavou

Termín nástupu: 1. 6. 2022, případně dohodou

Požadovaný profil:

 • řádně ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské (VOŠ, VŠ) vzdělání stavebního směru v oboru vodní hospodářství a vodní stavby, krajinné inženýrství,
 • praxe – zkušenosti s projekční a inženýrskou činností výhodou,
 • dobrá znalost a orientace vodního a stavebního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. a 183/2006 Sb.),
 • dobré uživatelské znalosti PC – především MS Office, MS Project + projekční programy (výhodou zkušenost s programem AutoCAD a Microstation),
 • znalost a zkušenost s tvorbou rozpočtů výhodou (nejlépe v programu Kros plus),
 • smysl pro přesnost a důslednost,
 • aktivní a tvůrčí přístup,
 • zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování,
 • schopnost řešení mimořádných úkolů a krizových situací,
 • velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti,
 • komunikativnost, spolehlivost,
 • umění jednat s lidmi,
 • platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu),
 • ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání,
 • autorizace v oboru výhodou.

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Zabezpečuje komplexní výkon projektové a inženýrské činnosti:
 • zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 • zabezpečuje nebo zpracovává všechny stupně projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů (včetně zajištění či provádění nezbytných zaměření v terénu),
 • ve spolupráci s projektovým manažerem se podílí na zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 • zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy staveb (vydání potřebných oprávnění
  k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence),
 • ve spolupráci s projektovým manažerem kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací,
  v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby,
 • ve spolupráci s projektovým manažerem kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
 • v přípravě i v průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy.
 • Plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

Bližší informace poskytne: Ing. Aleš Záruba, vedoucí útvaru TDS a projekce závodu Dyje, tel. 565 382 640. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 17. 7. 2022. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 7. dubna 2022, 09:37aktualizováno 13. června 2022, 10:47 štítky: kariéra, volná pracovní místa, pracovní nabídka, pracovní pozice,