Administrátor veřejných zakázek

Generální ředitel Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

administrátor veřejných zakázek 

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Termín nástupu: ihned (případně dohodou)

Požadovaný profil:

 • VŠ magisterské nebo bakalářské vzdělání v některém z následujících oborů: právo, ekonomie, stavební inženýrství, případně jiné vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou a současně prokazatelná praxe v oblasti administrace veřejných zakázek alespoň 3 roky,
 • alespoň 2 roky praxe jako právník, podnikový právník, projektový manažer ve stavebnictví, administrátor veřejných zakázek nebo obdobná pozice
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 • znalost dalších souvisejících právních předpisů (zejm. občanský zákoník, stavební zákon) výhodou,
 • dobrá znalost práce na PC, uživatelská znalost MS Office
 • smysl pro přesnost a důslednost,
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • organizační a komunikační schopnosti

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • připravuje podklady pro zadávací řízení (zejm. zadávací podmínky) ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky podniku,
 • organizačně zabezpečuje zadávací řízení na veřejné zakázky, včetně řešení námitek uchazečů a podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
 • odpovídá za vedení spisové dokumentace veřejných zakázek,
 • zabezpečuje podklady, přehledy a evidenci staveb a jejich financování,
 • vyřizuje odborné administrativní a správní agendy podle požadavků vedoucího útvaru, včetně zajišťování písemného a poštovního styku s využitím běžné kancelářské techniky a osobních počítačů

Bližší informace: Mgr. Tomáš Pazdera, vedoucí útvaru přípravy a administrace veřejných zakázek, tel. 541 637 276. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na e-mail magula@pmo.cz do 29. 9. 2019. První kolo bude realizováno vyhodnocením zaslaných životopisů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 9. září 2019, 07:02 štítky: pracovní nabídka, kariéra,